URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTULUI DE A ȘTI

Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti este sărbătorită la data de 28 septembrie a fiecărui an, la nivel mondial. Ea este o sărbătoare relativ recentă, fiind înfiinţată la data de 28 septembrie 2002, în cadrul unei întâlniri a susţinătorilor accesului la informaţii ţinută la Sofia în Bulgaria. Anul acesta are loc cea de-a zecea celebrare internaţională a acesteia.

Scopul Zilei Internaţionale a Dreptului de a Şti este de a promova şi de a atrage atenţia asupra dreptului fiecărui individ de a avea acces la informaţiile de interes public. Ea are la bază o serie de principii.

Astfel, primul principiu e că accesul liber la informaţie este considerat a fi un drept al fiecărui individ.

Al doilea principiu este că regula este existenţa accesului la informaţie, iar ţinerea secretă a informaţiilor este excepţia.

Al treilea principiu este că dreptul la acces la informaţie se aplică tuturor instituțiilor publice.

Al patrulea principiu este că depunerea cererilor de informare trebuie să fie uşoară, rapidă şi gratuită.

Al cincilea principiu este că funcționarii au datoria de a-i ajuta pe cei ce depun cereri de informare, iar refuzurile trebuie să fie motivate.

Al şaselea principiu este că interesul public este mai important decât ţinerea secretă a informaţiilor.

Al şaptelea principiu este că oricine are dreptul de a contesta o decizie adversă.

Al optulea principiu este că toate instituţiile publice trebuie să publice informaţiile importante de interes public.

Al nouălea principiu spune că dreptul de acces la informaţiile de interes public trebuie să fie asigurat de către o entitate independentă.

Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti este marcată de obicei de diverse dezbateri, mese rotunde şi alte asemenea evenimente, fie pe tema accesului la informaţiile de interes public, fie pe alte teme similare, la care participă oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai ONG-urilor, precum si mulţi alţii. Tot cu această ocazie se mai şi lansează diverse studii şi rapoarte pe tema informaţiilor de interes public şi se acordă premii indivizilor şi organizaţiilor ce depun eforturi în acest domeniu.


Continue Reading
La Top