URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

VOR ÎNCEPE LUCRĂRILE ÎN STAȚIILE CF FETEȘTI ȘI CIULNIȚA. AFLĂ CÂȚI CONSTRUCTORI AU OFERTAT INVESTIȚIILE

Pentru obiectivul de investiții “Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița ”, 4 firme de specialitate au depus oferte la procedura de licitație deschisă pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 8 februarie 2022, firmele participante la procedura de achiziţie au fost următoarele:

  • 𝑆𝐶 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐼𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐼𝐸𝐶𝑇
  • SC AREX LIDER COMPANY
  • 𝑇𝑃𝐹 INGINERIE 𝑆𝑅𝐿
  • 𝑇𝐸𝐶𝑁𝐼𝐶 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝐿𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑆𝑅𝐿

În cadrul serviciului de consultanță și supervizare se va urmări modul de elaborare a proiectului tehnic, care trebuie să respecte regulamentele legale în vigoare și prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În domeniul managementului execuției pentru verificarea derulării lucrărilor de construcției pentru verificarea derulării lucrărilor de și instalații construcții și instalații aferente obiectivului „Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, contractantul va desfășura activități de coordonare, consultanță și supervizare.

Valoarea estimată a contractului: 4.992.516,79 lei fără TVA

Sursa de finanțare: Fonduri de Coeziune și Bugetul de Stat.

Continue Reading
La Top