URMĂREȘTE-NE

BREAKING NEWS

VEZI CU CÂT S-A MAJORAT DE LA 1 IANUARIE 2022 AJUTORUL PENTRU DECES

Începutul de an a adus schimbări pentru cetățeni, astfel, aflăm că valoarea ajutorului de deces acordat de stat a crescut. Despre valoarea integrală a acestuia dar și despre mai multe informații pentru cetațeni, am vorbit cu Tatiana Zaharia directorul executiv al Casei de Pensii Călărași.

„Printre ajutoarele sociale acordate de guvern se numără și ajutorul de înmormântare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 ajutorul de înmormântare a cunoscut o creștere semnificativă, adică o creștere absolută de 715 de lei, de la valoarea de 5.380 de lei în 2021 începând ca de la 1 ianuarie 2022 valoarea să fie 6.095 de lei. Ajutorul de înmormântare se acordă o singură dată. Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente la Casa de Pensii:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii.

În funcție de situație, ajutorul de deces poate avea două valori: suma de 6.095 de lei care va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului unui pensionar sau suma de 3.048 de lei care va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului. Ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces” a declarat Tatiana Zaharia, directorul executiv al Casei Județene din Călărași. ( Autor: Georgiana Petre )

Continue Reading
La Top