URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

VEZI CARE ESTE TERMENUL DE DECLARARE A CREANȚELOR FISCALE

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călărași informează contribuabilii  că, în conformitate cu prevederile art. 155 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie 2021.

Prevederile art. 155, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, reglementează următoarele:

  • În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.
  • În vederea conformării voluntare la declararea și plata obligațiilor fiscale, contribuabilii pot beneficia de unele facilități fiscale, cum ar fi: eșalonarea simplificată la plata obligațiilor fiscale pe o perioadă de 12 luni -prin O.G. nr. 11/2021 a fost realizată permanentizarea aplicării procedurii de eșalonare la plată, în formă simplificată; anularea unor obligații accesorii aferente obligaţiilor principale restante la data de 31 martie 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020. Termenul de depunere a cererii de anulare a obligațiilor accesorii s-a prorogat până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv.

Foto: www.profit.ro

Continue Reading
La Top