URMĂREȘTE-NE

BREAKING NEWS

VIDEO: VEZI AICI CE PROIECTE AU FOST APROBATE ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI!

Consiliul Local al municipiului Călărași s-a întrunit, joi, 28 octombrie, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 25 de proiecte de hotărâre care au fost aprobate cu majoritate de voturi. Proiectele au vizat vânzarea unor terenuri, dezmembrarea unor loturi de teren, rectificarea bugetului și desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare și asigurare a calității, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 8, lot E8, zona FNC – Livada, în suprafață de 203 mp, carte funciară 24466, în favoarea domnului Mustafa Nicolae.

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 6, lot E7, zona FNC – Livada, în suprafață de 129 mp, carte funciară 24110, în favoarea doamnei Mustafa Viorica.

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 39, număr carte funciară 23280, lot 24, tarla 65, parcela 14/2, cu suprafața de 294 mp, în favoarea domnului Ion Claudiu-Cristinel.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 2, în suprafaţă de 365 mp, număr carte funciară 24357, în favoarea domnului Mustafa Ionel.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, număr carte funciară 24135, în suprafaţă de 420 mp, în favoarea domnului Mihalache Petre.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren, în suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 2 (lot10, cvartal 65, parcela 18/2), către doamna Lupu Elisabeta.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren, în suprafaţă de 477 mp, situat în Călăraşi, strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 1 (lot1, cvartal 65, parcela 18/2), către domnul Popa George.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călăraşi, având numerele cadastrale 31762, 26996 şi 33734.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren arabil intravilan în suprafaţă de 458 mp, având numărul cadastral 23284, cvartal 65, parcela 14/2, lot 28, situat în municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 90 de loturi a imobilului teren arabil extravilan, în suprafaţă de 30084 mp, număr cadastral 22520, situat în municipiul Călăraşi, tarlaua 96/1, aparţinând domeniului privat al UAT municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a imobilului în suprafață de 500 mp – situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având număr cadastral 25129 și dezmembrarea în 2 loturi a imobilului situat în suprafață de 509 mp, situat în municipiul Călărași, teren arabil curți construcții, având număr cadastral 25130.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire, amenajare parc auto pentru camioane”, strada Varianta Nord, nr. 41, municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.09.2021.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare și asigurare a calității, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind înființarea în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași a Comisiei Speciale de analiză și verificare pentru identificarea unor măsuri menite să asigure apropierea de obiectivele anuale de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii.

Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor pe terenurile de sport din curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Călărași, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/30.04.2020 privind darea în administrare către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași a echipamentelor achiziționate în proiectul “Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Complexul de Agrement Dumbrava Călărași a unui mini-încărcător marca LONKING.

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.11.2021 – 31.01.2022.

Continue Reading
La Top