URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

UN NOU PROIECT APROBAT ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ

Consiliul Local al comunei Ștefan Vodă aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”.

Proiectul de Hotărâre din data de 04 octombrie 2023, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– prevederile Ordinului nr. 2.443/21.09.2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru Subinvestiția I2.A-B „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, Componenta C3 — Managementul deșeurilor;

– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 129, alin. (4), litera d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 – Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”.

Art. 2 – Se aprobă devizul general al proiectului „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu titlul „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Finanțarea obiectivului de investiții se va face în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția Ifi. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția Ifi.A-B – Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, Apelul de proiecte: PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B.

 

 

Continue Reading
La Top