URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

UN NOU PROIECT APROBAT DE CONSILIUL LOCAL GURBĂNEȘTI

Consiliul local al comunei Gurbănești întrunit în ședința din data de 14 iunie 2023, a aprobat Studiul de oportunitate al proiectului Dezvoltare infrastructură TIC sisteme inteligente de manegment în comuna Gurbănești, județul Călărași și Achiziționare stație de reîncărcare pentru vehiculele electrice în comuna Gurbănești, în vederea implementării acestuia  în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta CIO-Fondul Local-Investiția 1.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC.

Se aprobă valoarea totală a proiectului Dezvoltare infrastructură TIC în Comuna Gurbănești, în cuantum de 1.738.845,82 lei din care suma eligibilă 1.721.812,82 fără TVA, conform contract de finanțare număr 146374 din 23 decembrie 2023.

Se aprobă contribuție proprie în proiect a sumei de 110.000 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului. Sevor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Valoarea eligibilă: 1.721.812,78 fără TVA

Servicii: 205.000,00 fără TVA

TIC: 561.775,000

Sistem de supraveghere video: 831.970,28 fără TVA

Stația de reîncărcare autovehicule electrice: 123.067,50 fără TVA

Continue Reading
La Top