URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

TOTUL DESPRE PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, PE SITE-UL ADR SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a publicat, pe site-ul instituției, documentele legislative care reglementează utilizarea fondurilor europene nerambursabile în perioada de programare 2021-2027. Astfel, persoanele interesate pot găsi pe site-ul www.adrmuntenia.ro, la secțiunea dedicată Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027, link https://www.adrmuntenia.ro/index.php/por-sud–muntenia-20212027/static/1295, titlul „Legislație privind utilizarea fondurilor europene nerambursabile în perioada de programare 2021-2027” următoarele acte normative:

  • Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
  • Ordonanța de Urgență nr. 97 din 29 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora – Monitorul Oficial nr. 648 din 30 iunie 2022;
  • Hotărârea Guvernului nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă – Monitorul Oficial nr. 643 din 29 iunie 2022;
  • Ordonanța de Urgență nr. 88 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale – Monitorul Oficial nr. 637 din 28 iunie 2022;
  • Hotărârea Guvernului nr. 828 din 27 iunie 2022 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 – Monitorul Oficial nr. 632 din 27 iunie 2022.

ADR Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde de euro prin POR Sud – Muntenia 2021-2027 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii – Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar cu ajutorul fondurilor europene regiunea noastră va deveni: mai competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, cu orașe prietenoase cu mediul, cu mobilitate urbană durabilă, mai accesibilă, educată și atractivă.

Continue Reading
La Top