URMĂREȘTE-NE

SOCIAL

TOTUL DESPRE PENSIA FACULTATIVĂ-PILONUL III

Spre deosebire de pensiile administrate privat (obligatorii), pensiile facultative nu impun o limită de vârstă și nici participarea la un singur fond. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, oricine poate contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar, condițiile legale impunând ca fiecare participant să aibă cel puțin 90 de contribuții lunare făcute la fond, o vârstă de cel puțin 60 de ani și o sumă minimă acumulată. 

Pensia facultativă (Pilonul III) reprezintă suma de bani primită de către un participant care a contribuit la un fond de pensii facultative sau de către beneficiarul acestuia, în mod suplimentar și distinct de pensia din sistemul public de pensii și, după caz, de pensia din sistemul pensiilor administrate privat.

Pot participa la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative salariații din sistemul public sau privat, funcționarii publici, persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă și persoanele care realizează venituri din activități profesionale sau agricole.

Pentru a deveni participant la un fond de pensii facultative, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate, să semneze un act individual de aderare la un fond și să plătească prima contribuție, fie direct, fie prin intermediul angajatorului în numele său.

Legislația Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcție de vârstă, oricine putând să contribuie în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Participarea la Pilonul III nu va afecta pensia publică, ci va veni în completarea acesteia, alături de pensia obligatorie.

Beneficii pentru angajat 

Există mai multe motive pentru ca o persoană să opteze pentru o pensie facultativă. Pentru angajat, pensia facultativă aduce un plus de siguranță și de confort la momentul pensionării, prin acumularea și fructificarea contribuțiilor strânse de-a lungul vieții în contul personal din cadrul fondului de pensii facultative.

Orice persoană are nevoie de o strategie pe termen lung încă de la primul loc de muncă. Cu cât se începe mai devreme construcția unui viitor financiar, cu atât acesta va fi mai solid, iar persoana va putea beneficia de o bătrânețe mai lipsită de griji.

Cu cât contribuția la pensia facultativă este mai mare, cu atât pensia poate fi mai mare. În plus, nu se plătește impozit pe contribuție. Suma acumulată este pusă la dispoziția participantului atunci când acesta împlinește 60 de ani sau în caz de invaliditate permanentă. În cazul decesului participantului, moștenitorii legali pot beneficia de banii din cont.

Pensia facultativă oferă libertate de mișcare – participantul decide fondul de pensii la care contribuie, nivelul contribuției și perioada de cotizare. În plus, Pilonul III oferă siguranță întrucât rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piață. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizația de funcționare, iar activele sunt transferate altui fond.

Beneficii pentru angajator

Pilonul III presupune mai multe beneficii și pentru angajator. Pensia privată facultativă poate reprezenta pentru angajator un instrument eficient de motivare a salariaților și de management al resurselor umane, dar și o soluție avantajoasă din punct de vedere fiscal – deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat și la 400 de euro/an pentru angajator. Astfel, angajatorii au oportunitatea de a-și atrage angajații de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative pentru care beneficiază de deduceri fiscale.

Aderarea la un fond de pensii facultative

Persoanele eligibile își pot alege un fond de pensii facultative pe care îl consideră adecvat. Decizia are la bază prospectarea pieței și analiza prospectelor fondurilor de pensii facultative cu privire la politica de investiții, managementul riscului, comisioane. Există fonduri cu grad de risc ridicat și mediu, adică sumele sunt investite în active cu un grad de risc ridicat sau mediu.

Pentru contribuția virată la pensia facultativă nu se plătește impozit.

 

Continue Reading
La Top