URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

TOATE ȚINTELE ȘI JALOANELE DIN PNRR ASUMATE DE GUVERN ÎN TRIMESTRUL II DIN 2022 SUNT ÎNDEPLINITE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că toate cele 27 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență asumate pentru trimestrul al doilea din 2022 sunt îndeplinite și acum urmează procesul de validare cu reprezentanții Comisiei Europene, potrivit unui comunicat de presă.

 • Guvernul României și-a îndeplinit responsabilitățile pentru toate cele 27 de jaloane pe care le-a avut de îndeplinit în trimestrul al doilea al acestui an prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • În total, în 2022 au fost duse la bun sfârșit 51 de jaloane și ținte de către ministerele cu rol în implementarea acestui instrument care aduce României în total 29,18 miliarde de euro.

Reamintim că cea de-a doua cerere de plată, pe care MIPE o va depune în cursul lunii octombrie a acestui an către Comisia Europeană, este condiționată de îndeplinirea țintelor și jaloanelor din primele două trimestre ale acestui an. Separat de aceste 27 de jaloane, cu termen de îndeplinire la 30 iunie, Guvernul a avut de îndeplinit alte 24 jaloane și ținte cu termen 31 martie 2022, care au fost, de asemenea, finalizate în totalitate.

„Astăzi demonstrăm că Guvernul mai face un pas important spre transformarea României. Atingerea acestor jaloane ne aduce mai aproape de realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența. Cu abordarea corectă, în 2026 vom vorbi despre o Românie nouă, unită și competitivă în structura blocului european, în care dezvoltarea este echilibrată și coerentă la nivelul tuturor regiunilor. Dar până atunci vreau să subliniez un lucrutrebuie să înțelegem că suntem încă la început de drum și că adevăratele provocări în ceea ce privește implementarea PNRR abia încep. În plus, paradigma se schimbă pe zi ce trece, realitatea cu care ne confruntăm astăzi este radical diferită față de momentul în care a fost realizat acest instrument”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Prima cerere de plată, trimisă de MIPE la 31 mai, conform calendarului asumat, a cuprins cele 21 de țintele și jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată, au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente celor 21 de jaloane/ținte, incluse în cererea de plată.

Situația țintelor și jaloanelor aferente trimestrului II din 2022

Pentru cele 27 de ținte și jaloane aferente trimestrului II din 2022, instituțiile cu atribuții în acest sens au efectuat toate demersurile necesare pentru ca situația economică a României să fie în afara oricărui pericol.

Astfel, toate cele 51 de ținte și jaloane necesare îndeplinirii în prima jumătate din 2022 an au fost finalizate cu succes și urmează să fie validate, printr-un efort susținut, dialog eficient și un parteneriat deschis între Guvern și reprezentanții Comisiei Europene. În continuare, trimestrul III din va aduce alte 24 de ținte și jaloane, iar în ultimul trimestru al anului numărul lor va crește la 55.

Cele mai importante investiții finanțate prin PNRR care sunt pregătite în prima parte din 2022

Anul acesta, la nivelul Guvernului sunt în proces de implementare, din componenta de grant, o serie importantă de investiții finanțate prin PNRR, printre care se numără:

 • dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate;
 • infrastructură spitalicească nouă și/sau modernizată, echipamente/dotări;
 • campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane;
 • crearea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile;
 • implementarea infrastructurii de cloud guvernamental;
 • asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public;
 • modernizarea secțiunilor de cale ferată aprobate și achiziție de material rulant;
 • construirea, echiparea și operaționalizarea de creșe;
 • dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate;
 • crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii aflați în risc de separare;
 • reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;
 • creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active.

Reamintim faptul că România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022.

InstituțieCod identificare jalon/țintă pentru trimestrul I din 2022Cod identificare jalon/țintă pentru trimestrul II din 2022
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor230
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii65
Ministerul Energiei124114, 129, 133, 140
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei95, 96, 33897, 98, 307, 312, 339, 456
Ministerul Finanțelor191, 195200
Ministerul Sănătății355, 356, 357
Ministerul Justiției421, 430422
Secretariatul General al Guvernului401, 404413
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării143, 189145, 144, 153
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii147
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene256, 262, 327, 331266
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale213, 387398
Ministerul Educației465, 477, 494478, 485, 500
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice433
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului326

Continue Reading
La Top