URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

STEFAN VODĂ: S-A APROBAT PROIECTUL RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ ȘI STAȚIA DE APĂ

Ținând cont de referatul primarului comunei Ștefan Vodă privind aprobarea și motivarea inițierii proiectului de hotărâre și de raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ștefan Vodă, Consiliul Local din Ștefan Vodă a aprobat Proiectul de Hotărâre prin care se vor amplasa elementele de rețea pentru proiectul “Racordarea la rețeaua electrică, Stație de apă, comuna Ștefan Vodă, loc. Ștefan Vodă, str. Soarelui, nr. 84- B, jud. Călărași”.

Proiectul de hotărâre din data de 18 iulie 2023 a fost aprobat.

“Se aprobă amplasarea elementelor de rețea pentru proiectul “Racordarea la rețeaua electrică, Stație de apă, comuna Ștefan Vodă, loc. Ștefan Vodă, str. Soarelui, nr. 84- B, jud. Călărași” pe terenul cu nr. cad. 5.642, situat în comuna Ștefan Vodă, strada Soarelui, nr. 84- B, aflat în proprietatea privată a Comunei Ștefan Vodă, în condițiile stabilite prin Avizul tehnic de racordare.”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

– prevederile art. 12, alin. (2), (3), (4), (5) și art. 14, alin (1) și (4) din Legea  energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 39 din Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

– prevederile art. 129, alin. (6), litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

Continue Reading
La Top