URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

STATISTICI: CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU NET A FOST 3967 LEI, ÎN CREȘTERE FAȚĂ DE LUNA PRECEDENTĂ

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT PE ECONOMIE ÎN LUNA APRILIE 2022 A FOST 6443 LEI ŞI CEL NET 3967 LEI

 • În luna aprilie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6443 lei, cu 42 lei (+0,7%) mai mare decât în luna martie 2022.
 • Câştigul salarial mediu net a fost 3967 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 30 lei (+0,8%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9746 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2120 lei).

Aprilie 2022 comparativ cu Aprilie 2021

 • Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 11,4%**).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum       

 • Indicele câştigului salarial real a fost 97,9% ȋn luna aprilie 2022 față de luna aprilie 2021.
 • Indicele câştigului salarial real a fost 97,2% ȋn luna aprilie 2022 față de luna martie 2022.
 • Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 227,5%, cu 6,7 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2022.­

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,

în perioada aprilie 2020 – aprilie 2022

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Aprilie 2022 comparativ cu Martie 2022

În luna aprilie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 30,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 20,8% ȋn producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 8,0% și 12,0% ȋn intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), transporturi pe apă, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, industria metalurgică;
 • între 3,0% și 7,5% ȋn alte activităţi extractive, telecomunicaţii, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tranzacţii imobiliare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), alte activităţi de servicii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 32,3% ȋn fabricarea produselor din tutun, cu 18,8% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 11,0% ȋn fabricarea băuturilor;
 • între 3,0% și 9,5% ȋn activităţi de editare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+0,7%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+0,1%). Ȋn învăţământ, câștigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-1,7%), ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

Informaţii suplimentare:

*) Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaţilor.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.


*) Vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii

**) Evoluţia câştigului salarial mediu net pentru perioada aprilie 2021 – aprilie 2022 este prezentată în Anexă

[1] Calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

Continue Reading
La Top