URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

SORIN CÎMPEANU: ELEVII TREBUIE SĂ BENEFICIEZE DE TRANSPORT GRATUIT

„Revizuirea tarifelor pentru navetă, pentru transport local, pentru transport intra și interjudețean nu poate fi făcută corect de la centru, de Ministerul Educației. Ea trebuie să fie dependentă de consiliul județean, care are relație contractuală directă cu operatorii de transport”, a declarat Sorin Cîmpeanu, Sorin Cîmpeanu, luni, în Parlament, cu ocazia dezbaterii moțiunii simple depuse de USR împotriva sa.

Ministrul Educației a precizat că tarifele pentru decontarea transportului elevilor au fost stabilitate înainte de criza economică: „Da, elevii trebuie să beneficieze de transport gratuit. V-ați legat de o componentă a transportului, de navetă, de singura componentă gestionată de Ministerul Educației: naveta elevilor. Sunt de acord cu dumneavoastră, că tarifele au fost stabilite, să spunem complet regula, la 30 de lei pentru primii trei kilometri, după care trei lei pe următorii 47 de kilometri până la 50, iar abonamentul care poate fi decontat pentru un elev este până la 171 de pe lună, 30 + 47 x 3. 171 și nu doar 30. Aceste tarife au fost stabilite înainte de declanșarea crizei economice care a generat scumpirea carburanților”.

Sorin Cîmpeanu a menționat că soluția este ca de la bugetul de stat să primească consiliile județene sumele pentru naveta elevilor: „Consiliile județene sunt singurele care pot deconta transportul în așa fel încât gratuitatea să fie asigurată. Aceasta este propunerea pe care o fac tuturor, dragi parlamentari. Consiliile județene să primească de la bugetul de stat, din sume defalcate de TVA, prin legea bugetului, având anexă special în legea bugetului sumele necesare pentru decontarea transportului, astfel încât să fie asigurată gratuitatea. Este singura soluție.”

„Dacă plimbăm problema în continuare între Parlament, Guvern, Ministerul Educației, autorități locale, consilii județene nu rezolvăm nimic. Este nevoie de o decizie și propunerea pe care am făcut-o este decontarea prin consiliile județene, legea bugetului de stat, din sume defalcate pe TVA.”, a completat aceasta.

Informații de context

Amintim că Edupedu.ro a scris că într-un răspuns al Curții de Conturi pentru reprezentanții elevilor și ai părinților se arăta că este în sarcina autorităților din localitatea de domiciliu a elevului navetist să adopte acte normative care „să rezolve problemele cu care se confruntă copiii dintr-o colectivitate locală”.

Iată ce prevede articolul 85 din Legea Educației Naționale:

„(1) În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

(2) Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum și pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării.”

Articolul 84, alineatul (1^3) al Legii Educației Naționale stabilește că „elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km”.

Ordonanța 50 din 16 iunie 2021 prevede următoarele: la articolul 84, după alineatul (1^3) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^4)-(1^9), cu următorul cuprins:

  • (1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.
  • (1^5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1^3) și (1^4) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.
  • (1^6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.
  • (1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3) și (1^4), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.
  • (1^8) Prin excepție de la prevederile alin. (1^7), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.
  • (1^9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (1^7) și (1^8), și să asigure transportul elevilor.

Datele unui raport al Consilului Național al Elevilor arată că aproape 44% dintre elevii navetiști spun că își plătesc transportul până la școală din banii lor și ai familiei, deși acesta ar trebui să fie gratuit, potrivit edupedu.ro.

Sursa foto: clik.ro

Continue Reading
La Top