URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI CĂLĂRAȘI FACE ANGAJĂRI

Societatea Drumuri și Poduri S.A., cu sediul în Călărași, Prelungirea Independenței, nr. 5A, județul Călărași, recrutează în vederea angajării de personal pentru următoarele posturi vacante:

  1. Inginer constructor drumuri și poduri-absolvent al Facultății Căi Ferate, Drumuri și Poduri, experiența de minim 2 ani în executarea lucrărilor de drumuri, cunoașterea legislației specifică în domeniul construcțiilor, permis conducere categoria B pentru deplasările pe șantierele de care este responsabil;
  2. Tehnician construcții-studii medii și certificat de calificare profesională în domeniul drumuri și poduri, experiența în executarea lucrărilor de drumuri, permis conducere categoria B;
  3. Tehnician devizier construcții-studii medii cu specializare/perfecționare în întocmirea devizelor și măsurătorilor în construcții, cunoașterea aplicațiilor specifice programelor DOCLIB și/sau InterSOFT, permis conducere categoria B.
  4. Electrician-studii cu specializare în domeniu.

Dosarul de înscriere va conține:

  • Curriculum Vitae;
  • Copia actului de identitate;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copia diplomei de licență/diplomei de bacalaureat/certificat calificare profesională;
  • Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională (obligatoriu extras REVISAL și copie carnet muncă, adeverință eliberată de angajator);
  • Adeverință medicală.

Dosarele vor fi depuse la sediul societății din Călărași, Prelungirea Independenței, nr. 5 sau pe adresa de e-mail drumuri.calarasi@yahoo.com sau personal@drumuricalarasi.ro.

Relații suplimentare se vor solicita la sediul societății sau la nr de telefon: 0752/117.573.

Continue Reading
La Top