URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 27 Iulie 2022, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Judetului Calarasi la 30 iunie 2022 nr.11201/19.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11202/19.07.2022, Raportul Direcției Economice nr. 11203/19.07.2022 ce urmează a fi avizat de Comisia de Buget – Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile comunale,  pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2022 nr.11257/20.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11258/20.07.2022, Raportul comun  al Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 11259/20.07.2022 ce urmează a fi avizat de Comisia de Buget – Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr.11282/21.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11283/21.07.2022, Raportul Direcției Economice nr. 11284/21.07.2022 ce urmează a fi avizat de Comisia de Buget – Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ilie Marius Eugen nr.11172/19.07.2022, însoțit de Referatul constatator al Președintelui CJC și al Secreatrului General  nr. 11173/19.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

5.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Găman Ion nr.11174/19.07.2022, însoțit de Referatul constatator al Președintelui CJC și al Secreatrului General  nr. 11175/19.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară 34226-C1 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al Județului Călărași nr.11113/18.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11114/18.07.2022, Raportul Direcției Economice nr. 11115/18.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 23/2022 privind solicitarea de revocare a dreptului de administrare al Consiliului Județean Călărași asupra unui imobil, aflat în proprietatea publică a Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.11100/18.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11104/18.07.2022, Raportul Direcției Economice nr. 11105/18.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 133/2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nr.11098/18.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11099/18.07.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță nr. 11101/18.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de „RESTART în comunitatea Grădiștea – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi” și de aprobare a acordului de parteneriat nr.10782/12.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 10783/12.07.2022, Raportul Comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe și al Direcției Economice nr. 10847/12.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași nr.11124/18.07.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 11125/18.07.2022, Raportul Compartimentului Sănătate nr. 11126/18.07.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport.

11.Diverse.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top