URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI – 12 PROIECTE AU FOST DEZBĂTUTE DE CONSILIERII JUDEȚENI

Joi, 28 septembrie a.c., consilierii județeni s-au întrunit în sala de ședințe a Consiliului Județean pentru a vota cele 12 proiecte de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi au inclus mai multe proiecte de interes pentru dezvoltarea județului Călărași, precum:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Județului Călărași pe anul 2023;
  2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, Centrul Județean de Cultură și Creație și Societatea Coslo Zinca SRL pentru instruirea personalului care va opera autovehiculul de tip amfibie achiziționat în cadrul Proiectului “Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra”;
  3. Proiect de hotărâre privind exprimarea interesului de inițiere a elaborării unei strategii de dezvoltare teritorială integrată pentru ZONA ITI DUNĂREA TELEORMAN-GIURGIU-CĂLĂRAȘI și asocierea Județului Giurgiu cu județele Teleorman și Călărași, precum și cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza celor trei județe, situate lângă Dunăre;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 84/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico – economici pentru Județul Călărași;
  5. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada anilor şcolari 2023-2027;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Județului Călărași – 2023;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de închiriere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 30331 UAT Călărași, nr. 17333/15/2022, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi şi JONNY PREST S.R.L.;
  8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi;
  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 178/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi ca membru în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) Călărași, precum şi desemnarea unui membru supleant.

10. Diverse.

Ordinea de zi a fost modificată de autorități la începutul ședinței, acestea adăugând un număr de trei proiecte care necesitau a fi dezbătute.

Consilierii județeni au aprobat majoritatea proiectelor de pe ordinea de zi, cele rămase urmând a fi abordate în ședințele viitoare.

Continue Reading
La Top