URMĂREȘTE-NE
Consiliul Județean Călărași

ACTUALITATE

ȘEDINȚĂ DE CONSILIU JUDEȚEAN, LA CĂLĂRAȘI

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 29 August 2022, ședința va fi online de la ora 11:00, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022 nr.13208/25.08.2022 însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 13209/25.08.2022, Raportul Direcției Economice nr. 13210/25.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr.13214/25.08.2022 însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 13217/25.08.2022, Raportul Direcției Economice nr. 13218/25.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil Organizaţiei Judeţene Călăraşi a Partidului Social Democrat nr.13167/24.08.2022 însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 13168/24.08.2022, Raportul Direcției Economice nr. 13169/24.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind confirmarea contractului de consultanţă şi informare juridică nr. 8336 din 19.05.2021 încheiat cu Cabinetul Individual de Avocat NĂSTASE GABRIEL CONSTANTIN nr.13162/24.08.2022 însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC nr. 13164/24.08.2022, Raportul Comp.Juridic nr. 13165/24.08.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe. Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp. (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

Continue Reading
La Top