URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN COMUNA ȘTEFAN VODĂ

Se convoacă Consiliul local al Comunei Ștefan Vodă în ședință ordinară pentru data de 08.08.2023, ora 17.00 , la sediul primăriei sau prin intermediul aplicației whatsapp, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării elementelor de rețea pentru proiectul “Racordarea la rețeaua electrică, Stație de apă, comuna Ștefan Vodă, loc. Ștefan Vodă, str. Soarelui, nr. 84- B, jud. Călărași” pe terenul cu nr. cad. 5642, situat în comuna Ștefan Vodă, strada Soarelui, nr. 84- B.

Art. 2 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi trimise consilierilor locali tipărite/în format electronic.

Art. 3 – Se înaintează documentele și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi comisiilor de specialitate ale consiliului local conform anexei.

Art. 4 – Secretarul general al comunei va asigura convocarea consilierilor.

Continue Reading
La Top