URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLĂRAȘI. AFLĂ CARE SUNT PROIECTELE PE ORDINEA DE ZI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 31.08.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire zonă servicii, comerţ, birouri staţie mixtă de distribuţie carburanţi şi restaurant, skid GPL, spălătorie auto, post TRAFO, branşamente utilităţi, totem de preţuri, pilon publicitar şi semnalistică, amenajări, accese carosabile şi pietonale şi lucrări conexe”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 1-1C, judeţul Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  ,,Lotizare locuinţe”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 19, judeţul Călăraşi.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a municipiului Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în cadrul proiectului cu titlul ,,Renovare enetgetică moderată a clădirilor publice – Autorităţi locale – Liceul Mihai Eminescu Călăraşi”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33844, carte funciară nr. 33844/UAT Călăraşi, cu suprafaţa de 5369 mp, situat în strada Ciocârliei, nr. 19B, municipiul Călăraşi, precum şi darea în administrare a lotului 2 rezultat în urma dezlipirii, către Serviciul Public Pieţe Oboare Călăraşi.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31299, cu suprafaţa de 6566 mp, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul 1 Mai, tronson 3.
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.
  9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului Stoiculescu Teodor – medic specialist neurologie.
  10. Diverse.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top