URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

SE REIA COMPETIȚIA PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI “ȘCOALĂ EUROPEANĂ”

După o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, Ministerul Educaţiei reia competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” în anul şcolar 2021 – 2022. 

Aflată la a 17-a ediție, competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În mod excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 2020 – 2021, valabilitatea certificatelor „Școală Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani. 

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Etapele competiției:

  • 20 aprilie 2022 (data poştei): termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor – prin poştă – pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj (Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod poștal 200760, cu menţiunea „Pentru Competiţia Națională Şcoală Europeană, ediția 2022”)
  • 2 – 7 mai 2022: evaluarea candidaturilor
  • iunie 2022: acordarea certificatelor în cadru festiv.

Dosarul de candidatură va conţine: formularul-tip de candidatură și avizul I.S.J./I.S.M.B. de participare la Competiția Națională „Școală Europeană, disponibile atașat (vezi arhiva RAR din secțiunea Materiale Informative), un portofoliu ilustrativ, copii ale proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor manageriale anuale din perioada sept. 2019 – iulie 2022.

Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea corectă și completă a unităţii şcolare.

Prin lansarea acestei inițiative în anul 2004, Ministerul Educației încurajează și motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997 – 2006, LifeLongLearning 2007 – 2013, Erasmus+ 2014 – 2020 și Erasmus+ 2021 – 2027) și contribuie la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate cu privire la realizarea Spațiului european al educației până în 2025.

Continue Reading
La Top