URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

SE DEPUN CERERILE DE FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII “ANGHEL SALIGNY”

Până pe 26 aprilie 2022, autoritățile locale sunt așteptate să depună cereri de finanțare, prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru proiecte care vizează sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusivă branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, astfel că, din acest moment, autoritățile locale pot cere finanțare pentru proiectele prin care se vor realiza 2.500 km de conducte de gaze și vor branșa 150.000 familii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Selecția obiectivelor de investiții se va realiza, ulterior perioadei de depunere a cererilor de finanțare, pe baza criteriilor prevazute de legislația în vigoare, cuprinse în Normele metodologice.


Prin Programul “Anghel Saligny”, sunt alocate 50 de miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă, canalizare și gaz, iar, în urma preluării finanțării altor 105 de proiecte de rețele de gaz de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, bugetul total se va ridica la 55,5 miliarde de lei.

Prin Program se pot finanța:

a. Înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale;
b. extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ teritoriale;
c. modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.
Cererile de finanțare se pot depune la adresa https://investitii.mdlpa.ro/.

Continue Reading
La Top