URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

SE CAUTĂ RECENZORI PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR

Primăria municipiului Oltenița anunță că încheie contract de prestări servicii pentru recensământul populației și locuințelor care se va desfășura în acest an.
Astfel, autoritatea locală este în căutarea unui număr de 22 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Oltenița, 8 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Oltenița, 2 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Oltenița și 1 coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Oltenița.

Ca să devii recenzor trebuie să îndeplinești următoarele cerințe
– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
– Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
– Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
– În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ sunt cele conform modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, respectiv muncă pe teren; disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei) și disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Continue Reading
La Top