URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

REȚEAUA DE ILUMINAT PUBLIC SE EXTINDE

Consilierii locali au adoptat, în cadrul sedinţei extraordinare, din data de 8 mai 2023, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului cu titlul “Extindere reţea de iluminat public în cartierele din municipiul Călăraşi”.

Obiectivul proiectului propus spre finanţare prin “Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, implemementat de Administraţia Fondului pentru Mediu, este modernizarea sistemelor de iluminat public, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse LED.

Proiectul prevede completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe un anumit tronson nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate / nefuncţionale), precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Astfel, performanţa energetică va creşte, urmând a rezulta o economie de energie electrică de minimum 25%.

Valoarea totală a investiției este de 5.043.925,70 de lei, cu TVA  inclus.

Continue Reading
La Top