URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

REGULILE DE FUNCȚIONARE A CREȘELOR DE STAT AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL

Metodologia privind funcționarea creșelor publice și a altor unități de educație antepreșcolară, aprobată de Guvern în data de 28 aprilie, prevede o serie de drepturi ale părinților și copiilor de 0-2 ani. O noutate o reprezintă faptul că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să stea cu copilul la creșă, pentru a-l acomoda, cel mult 2 săptămâni după înscriere.

Metodologia prevede introducerea grupelor la creșă, modificare impusă prin legea adoptată de Parlament. Vor fi înscriși la: a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni); b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni); c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Potrivit legii promulgate de șeful statului în ianuarie anul acesta, pot fi înscriși copii la creșă de la 0 ani (adică nou născuți). Metodologia prevede și o perioadă de tranziție pentru copil la creșă, astfel că părintele sau reprezentantul legal are dreptul să stea cu copilul la creșă pentru a-l acomoda, cel mult 2 săptămâni după înscriere, adică 10 zile lucrătoare.

Modul în care educatorul comunică părinților este una dintre noutățile din metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

Reamintim că o parte din creșele de stat au trecut de la autoritățile locale în administrarea Ministerului Educației. Edupedu.ro a scris că doar puțin peste o treime din creșele existente (148 din 395) vor trece în subordinea Ministerului Educației, restul rămân în subordinea primăriilor cu finanțare de la minister. În jumătate din județele din România nu există educatori în creșele preluate de minister.

Asemeni sistemului privat, educatorul-puericultor din creșe și alte unități de educație timpurie antepreșcolară, are obligația de a comunica în scris părinților/reprezentanților legali ai copiilor, prin orice mijloace de comunicare, semestrial sau ori de câte ori este necesar, cel puțin următoarele informații, cu avizul directorului/coordonatorului/șefului de centru de zi:

a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare;
b) starea emoțională și afectivă a copiilor;
c) dificultăți/deficiențe identificate;
d) orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaștere de către părinți/reprezentanți legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă, optimă a copiilor.

De asemenea, pentru evaluarea potențialului copilului și stimulării dezvoltării optime a acestuia, creșele și unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară trebuie să colaboreze cu psihologi, mentori, metodiști ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, precum și cu alți specialiști, în baza unor protocoale de colaborare.

Părinții/reprezentanții legali ai copilului trebuie să știe că au dreptul la:
a) consiliere și sprijin din partea personalului unității de educație timpurie antepreșcolară pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social;

b) primirea oricăror informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.

În același timp, părinții/reprezentanții legali ai copilului sunt obligați să comunice reprezentanților unității orice informații cu privire la starea de sănătate a copilului, precum și informații necesare dezvoltării armonioase, optime a copilului.

Părinții sunt obligați la plata unei contribuții lunare de întreținere/contribuție de hrană, stabilită prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea părinților.

Sunt scutiți, integral sau parțial, de la plata contribuției lunare de hrană, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.

Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale, potrivit legii.

În fiecare creșă trebuie să existe un cabinet medical, cu un medic sau asistent medical, după caz

În cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar se organizează și funcționează un cabinet medical deservit de un asistent medical și, după caz, de un medic.

Acesta acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc antepreșcolarilor, în limitele competențelor profesionale și dotărilor; examinează, tratează și supraveghează medical antepreșcolarii cu afecțiuni acute până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal/serviciul de ambulanță;

Asistentul medical efectuează, zilnic, triajul epidemiologic al copiilor și consemnează triajul într-un registru special destinat; depistează și izolează orice suspiciune/boală infecto-contagioasă, informând medicul despre aceasta;

Programul creșelor și unităților de educație timpurie antepreșcolară

Doar creșele cu program prelungit vor funcționa pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care se organizează activități educaționale recreative, potrivit metodologiei.

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară, indiferent de tipul de program al acestora își pot suspenda temporar activitatea, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea părinților, cel mult 30 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.

În perioada vacanțelor școlare se poate restrânge activitatea unității de educație timpurie antepreșcolară, în funcție de situația cererilor primite din partea părinților, cu respectarea planificării concediilor de odihnă ale cadrelor didactice.

Legea, inițiată de ministerul Educației și publicată în Monitorul Oficial din ianuarie, a introdus grupe și la creșă, ca la grădiniță și totodată majorează semnificativ numărul de copii care pot fi înscriși în aceste noi grupe.

  • grupa mică: 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
  • grupa mijlocie: 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15;
  • grupa mare: 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20.

Sursa informații: edupedu.ro/ Sursa foto: newsbv.ro

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top