URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

REABILITAREA TERMICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “ȚARA COPILĂRIEI” CĂLĂRAȘI

Marius Dulce, primarul municipiului Călărași vine astăzi 07 iulie 2022 cu informații despre proiectul de reabilitare termică pentru Grădinița cu Program Prelungit “Țara Copilăriei” Călărași. Contractul de proiectare şi execuţie lucrări a fost semnat pe 9 decembrie 2021. Suma este de 2.807.858,75 lei fără TVA. Durata contractului este de 62 de luni: 2 luni proiectarea, 24 de luni execuţie lucrări şi asistenţă tehnică de la data transmiterii Ordinului de începere şi 36 de luni garanţie lucrări.   

Proiectul ”𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐆𝐫𝐚̆𝐝𝐢𝐧𝐢𝐭̦𝐞𝐢 𝐜𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐭 𝐓̦𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐥𝐚̆𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢” este finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligențe a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor-Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanţare s-a semnat pe 15 mai 2019. Valoarea totală a proiectului: 3.656.103,00 lei (aproximativ 786 mii de euro), cofinanțarea din bugetul local fiind de 2%.

Valoarea eligibilă solicitată: 3.656.103,00 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.107.687,55 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 475.293,39 lei;
  • Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului: 73.122,06 lei.

Scopul proiectului este de creștere a performanței energetice a clădirii GPP Țara Copilăriei la nivelul energetic nZEB – „Nearly Zero Energy Building (clădiri eficiente energetic cu un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin reabilitarea termică a anvelopei clădirii și instalațiilor din subsolul acesteia, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, intervenții la nivelul producției apei calde menajere (dotarea instalației pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare și boiler bivalent; izolarea conductelor din centrală termică aferente distribuției apei calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” și spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuate; realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească min 75% energie regenerabilă astfel încât consumul de energie primară și emisia specifică de gaze, echivalent CO2 să fie situate sub limitele maxime.

𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢: S-a emis Ordinul de începere lucrări. Proiectul este în grafic.

Continue Reading
La Top