URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

RAPORTUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2022

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi este structura abilitată legal în managementul situaţiilor de urgenţă, constituită potrivit legii pe niveluri şi domenii de competenţă, fiind parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi este reglementată prin:
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CJSU Călărași, OP nr. 285/17.05.2021;

– O.U.G. nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanţa nr.1 din 2014, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 şi H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014;

– Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţăHotărârea Guvernului nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

– Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr. 212 din 29 mai 2006;

– Hotărărea Guvernului nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul situațiilor de urgență.

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi a vizat în anul 2022, cu prioritate, eficientizarea acţiunilor de prevenire şi creştere a capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de management pentru situaţii de urgenţă.

În vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență produse pe teritoriul județului Călărași, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călărași s-a întrunit în anul 2022, în cadrul a 54 şedinţe. Ședințele s-au desfășurat în condiții corespunzătoare, atât cu prezență fizică cât și în sistem online, asigurăndu-se aducerea la îndeplinire în totalitate a obiectivelor și sarcinilor de conducere în procesul de gestionare a situațiilor de urgență.

Secretariatul şedinţelor CJSU Călăraşi a fost asigurat de către Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din Prefectura județului Călărași și de Centrul Operaţional al ISU Călăraşi prin Secretariatul Tehnic Permanent, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1491 din 09.09.2004. Acestea au monitorizat evoluţia situaţiilor operative, prelucrând informaţiile furnizate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă precum şi de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la acţiunile întreprinse în vederea protecţiei populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale.

Conform Ordinelor Prefectului nr. 107 din 02.03.2022 și nr. 222 din 30.05.2022 s-a efectuat reactualizarea componentei membrilor CJSU Călărași și prin Ordinul Prefectului nr. 463 din 20.10.2022 a fost reorganizat Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Călărași precum și a grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Au fost aprobate un număr de 19 planuri în domeniul situațiilor de urgență, după cum urmează: Plan de măsuri al C.J.S.U. Călărași în caz de caniculă, Programul de acțiuni al C.J.S.U. pentru situaţii de urgenţă Călăraşi pentru sezonul rece 2022–2023, Plan de activitate al C.J.S.U. Călăraşi pe anul 2023, Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la nivelul județului Călărași în anul 2022, Planul de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de cutremur și/sau alunecări de teren la nivelul județului Călărași, Planul de măsuri al CJSU Călărași privind starea de operativitate a adăposturilor de protecție civilă la nivelul județului Călărași, Planul de evacuare în caz de situații de urgență la nivelul județului Călărași, Ghidul de comunicare și informare publică în situații de urgență al CJSU Călărași, Planului de măsuri în caz de înec în judeţul Călăraşi, două Programe de măsuri de combatere a PPA la un mistreț vânat pe fondul de vânătoare FV 48 Fermecatu, Program de măsuri de combatere focarului de PPA confirmat în localitatea Bălăceanca, județul Ilfov, Program de măsuri de combatere a PPA la un mistreț vânat pe fondul de vânătoare FV Lostrov, județul Constanța, Program de măsuri de combatere a PPA sat Pădurișu, comuna Frumușani, Planul de măsuri de combatere PPA în exploatația comercială de suine S.C. Nutricom SA, adresa localitatea Chirnogi, Plan de măsuri de combatere a PPA în exploatația comercială de suine sat Aprozi, oraș Budești, Planul pentru controlul şi combaterea pestei porcine africane pe teritoriul județului Călărași, Planul pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pe teritoriul judetului Calarasi a Influentei aviare (Gripa aviară), Program de măsuri privind combaterea focarului de Salmoneloză aviară în exploatația SC Agriplay Company SRL localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu.

Pentru aplicarea legislaţiei specifice, precum şi pentru buna funcţionare a activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în anul 2022, au fost emise 54 hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași și 3 hotărâri ale Centrului Local de Combatere a Bolilor Călărași, care au fost transmise autorităților administrației publice locale, instituțiilor interesate şi membrilor C.J.S.U. Călărași. De asemenea, în plan legislativ, au fost emise un număr de 72 ordine ale preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi.

Situațiile de urgență apărute în anul 2022 au impus o reacție rapidă din partea C.J.S.U. Călărași, aceasta asigurând prin reprezentanții săi o coordonare promptă a acțiunilor de intervenție și adoptarea de hotărâri și ordine pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative ale acestora, cu următoarea ordine de zi:

– Analiza privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în localitățile din județul Călărași;

– Stabilirea locațiilor de cazarea, la nivelul județului Călărași pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite roveniți din zona de conflict armat din Ucraina;

– Planul de acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea în județul Călărași a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024;

– Stabilirea în regim de urgență a finanțării despăgubirilor aferente lucrărilor de abilitare a imobilelor din comuna Curcani, județul Călărași;

– Aprobarea Planului de măsuri în caz de caniculă în județul Călărași;

– Aprobarea Planului de măsuri în caz de înec în județul Călărași;

– Stabilirea și adoptarea măsurilor pentru prevenirea apariției situațiilor de urgență determinată de tipul de risc extreme cu riscul asociat, caniculă precum și gestionarea situațiilor de urgență conexe;

– Constatarea stării de urgență cauzată de inexistența unui spațiu suficient care să permită desfăsurarea în bune condiții a cursurilor în cadrul școlii gimnaziale nr. 1 Gurbănești în anul școlar 2022-2023;

– Stabilirea în regim de urgență a finanțării despăgubirilor aferente lucrărilor de abilitare a imobilelor din comuna Gălbinași, județul Călărași;

– Constatarea stării de urgență cauzată de incapacitatea unității administrativ- teritoriale comuna Mitreni de a-și achita obligațiile de plată lichide și eligibile, existând la această dată corecții financiare ce trebuiesc achitate, ca urmare a neconformităților constatate în implementarea unui proiect de finanțare din programul SAPARD;

– Stabilirea locațiilor de evacuare a populației din județul Constanța, aflată în zona UPZ (zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție) a Centralei Nuclear- Electrice Cernavodă;

– Stabilirea și aprobarea măsurilor și acțiunilor ce se impun a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase menționate în avertizarea nr. 1 din 02.09.2022 de Cod portocaliu ploi abudente, instabilitate atmosferică accentuată;

– Constatarea stării de urgență în unele unități administrativ- teritoriale din județul Călărași;

– Aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de cutremur și/sau alunecări de teren la nivelul județului Călărași;

– Aprobarea Programului de activități al CJSU Călărași pentru sezonul rece 2022-2023;

– Aprobarea Planului de măsuri al CJSU Călărași privind starea de operativitate a adăposturilor de protecție civilă la nivelul județului Călărași;

– Aprobarea Planului de evacuare în caz de situații de urgență la nivelul județului Călărași;

– Aprobarea Ghidului de comunicare și informare publică în situații de urgență al CJSU Călărași;

-Aprobarea Planului pentru controlul și combaterea PPA pe teritoriul județului Călărași;

– Aprobarea Planului pentru prevenirea apariției și evoluției pe teritoriul județului Călărași a influenței aviare.

Ţinând cont de specificul regional şi climatic, tipurile de risc care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Călăraşi în decursul anului 2022 şi care au generat situaţii de urgenţă, sunt următoarele:

 1. riscuri naturale: – inundaţii, fenomene hidro-meteo periculoase (ploi şi ninsori abundente, furtuni puternice – tornade, variaţii de temperatură – îngheţ-dezgheţ); 20 misiuni de acest tip;
 2. riscuri tehnologice: – muniţie rămasă neexplodată; 9 intervenții;
 3. riscuri de incendiu: – incendii; 1155 intervenții la incendii și incendii de vegetație;
 4. riscuri biologice: – epidemii/epizootii; 874 misiuni.
  Anul acesta a fost caracterizat de manifestarea conflictului armat dintre Rusia și Ucraina.

I. Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv

În acest an au fost transmise de către Administraţia Naţională de Meteorologie un număr de 134 atenţionări şi avertizări hidro-meteorologice, astfel:

– 1 atenționare meteorologică „Cod roşu” – averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină (SMS RO-ALERT);

– 17 atenționări meteorologice „Cod portocaliu” (13 pentru averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină, 3 pentru disconfort termic accentuat și caniculă și 1 pentru averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină;

– 116 atenționări meteorologice „Cod galben” (31 pentru intensificări ale vântului, 26 pentru ceață, 2 pentru ploi însemnate cantitativ, 2 pentru precipitații sub formă de ninsoare, 39 pentru instabilitate atmosferică accentuată și 16 pentru disconfort termic accentuat și caniculă.

Toate aceste atenţionări au fost transmise către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru adoptarea măsurilor necesare limitării efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

II. Acţiuni desfăşurate pe timpul producerii evenimentelor

Având în vedere fenomenele meteorologice periculoase determinate de creșterea temperaturilor și apariția efectelor caniculei pe teritoriul județului Călărași, pentru evitarea producerii unor situații de urgență precum și pentru gestionarea corespunzătoare a acestora, a fost actualizat Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași, în caz de caniculă.

În vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă în contextul situaţiei epidemiologice generate de SARS-COV-2, s-a luat măsura activării Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei la nivelul I.S.U. Călăraşi, cu reprezentanţi din următoarele structuri: I.S.U. Călăraşi, I.P.J. Călăraşi, I.J.J. Călăraşi, S.A.J. Călăraşi şi D.S.P. Călăraşi.
În trimestrul I din anul 2022, la nivelul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei au fost desfăşurate următoarele activităţi:

 • Transport persoane către spații de carantină;
 • Transport persoane la ieșirea din carantină de la unitățile spitalicești către domiciliu;
 • Transport persoane confirmate către unitățile spitalicești Covid-19;
 • Transport vaccinuri către centrele de vaccinare din județ;
 • Transport echipe vaccinare către UAT în cadrul campaniei de vaccinare a populației din centrele rurale;
 • Verificare a unităților spitalicești de comisiile constituite;
 • Întocmire situații monitorizare persoane carantinate, persoane izolate la domiciliu, persoane confirmate pozitiv Covid-19;
 • Informări preventive pentru respectarea măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului și de informare a campanilor de vaccinare organizate la nivel UAT;
 • Centralizarea raportărilor sosite în Centru de Coordonare și Conducere a Intervenției Călărași și transmiterea acestora către instituțiile superioare ierarhic și cele locale cu atribuții în SLMSU;
 • Asigurarea răspunsului la ordinele venite de la CNCCI;
 • Participarea la misiuni de distribuție a materialelor de protecție către instituțiile care sunt angrenate în activitățile de combatere a pandemiei. Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2 la nivelul județului Călărași și Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în unele localități din județul Călărași, au fost transmise recomandări comitetelor locale pentru situații de urgență de a intensifica, prin compartimentele și serviciile voluntare pentru situații de urgență acțiunile preventive dertulate în spații publice cu aflux mare de persoane în vederea limitării răspândirii comunitare intense a virusului și totodată conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse.
  Începând cu data de 07.03.2022 ca urmare a izbucnirii conflictului armat dintre Rusia și Ucraina s-a emis Ordinului Prefectului nr. 127/07.03.2022 privind organizarea și operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Călărași și a Celulei de Coordonare cu Societatea Civilă, la sediul ISU Călărași din str. București nr. 344, cu regim permanent 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
  La nivelul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei constiuit în acest sens, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
 • Transportul refugiaților către centrele de cazare;
 • Calculul privind costurile aferente cazării refugiaților, respectiv a celor cu hrana, îmbrăcămintea și materialele de igienă personală;
 • Diverse raportări zilnice transmise către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • Monitorizarea transporturilor de ajutoare umanitare către centrele de cazare din județul Călărași, precum și către P.O.A. Isaccea și H.U.B.-ul Logistic Suceava;
 • Gestionarea spațiilor de cazare aprobate prin hotărâri ale C.J.S.U. Călărași disponibile în județul Călărași. Urmare a solicitărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ-teritoriale riverane fluviului Dunărea şi braţului Borcea, A.N.I.F. – U.A. Călăraşi a făcut demersurile necesare întrunirii comisiei pentru stabilirea oportunităţii punerii în funcţiune a staţiilor de desecare, conform Legii 158/19.07.2016. Staţiile de desecare au fost puse în funcţiune în cursul anului 2022 pentru eliminarea excesului de umiditate şi prevenirea inundării suprafeţelor agricole, de fiecare dată când comisia a stabilit că este necesar.
  În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 126 din 07.03.2022, a fost constituit Centrul de comunicare publică județean Călărași, din care fac parte purtătorii de cuvânt/ ofițerii de relații publice din cadrul structurilor teritoriale ale M.A.I.
  În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 181 din 11.04.2022, a fost constituit grupul de lucru pentru implementarea și monitorizarea proiectului ”Curățăm România”, în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași.
  În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 192 din 19.04.2022, a fost constituită o comisie, sub coordonarea Prefectului Judeţului Călăraşi, formată din reprezentanţi ai S.G.A Călăraşi, Gărzii Națională de Mediu, Comisariatului Județean Călărași, Gărzii Forestiere București și Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi prvind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în localităţi din județul Călărași. În cadrul controlului s-au urmărit cu prioritate următoarele: existenţa depozitelor de deşeuri şi material lemnos pe malurile şi albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, modul în care au fost realizate/întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale, precum și verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2021 și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate.
  În urma constatărilor, comisia a dispus ca măsuri generale pentru toate localităţile verificate salubrizarea zonelor în care au fost constatate depozite de deșeuri în amestec, montarea de avertizoare în vederea interzicerii depozitării necontrolate a deșeurilor precum și salubrizarea șanțurilor și rigolelor pentru colectarea apelor pluviale din localitate.
  În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 406 din 14.09.2022, a fost constituită o comisie, sub coordonarea Prefectului Judeţului Călăraşi, formată din reprezentanţi ai Gărzii de Mediu Călăraşi și S.G.A Călăraşi, în vederea monitorizării unităților administrativ- teritoriale cu privire la ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, precum și întocmirea unui calendar de ecologizare la nivel de județ. Verificările au fost efectuate în comuna Borcea, unde s-au constatat depozitări necotrolate de deșeuri vegetale din construcții și demolări, menajere reziduale și recilabile amestecate.
  S-au dispus următoarele măsuri: curățarea și salubrizarea zonelor afectate cu depozitări necotrolate de deșeuri în vederea prevenirii afectării calității solului și apei, s-au montat plăcuțe avertizoare de interzicere a depozitării deșeurilor de orice fel în zonele cu probleme.
  În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 461 din 19.10.2022, a fost constituită o comisie, sub coordonarea Prefectului Judeţului Călăraşi, formată din reprezentanţi ai S.G.A Călăraşi, Administrației bazinală de Apă Buzău- Ialomița, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, Direcției Silvice Călărași și A.N.I.F. Călărași, în vederea verificării stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor pe râurile interioare și de la Dunăre indiferent de deținător la nivelul județului Călărași.

III. Acţiuni şi măsuri post-eveniment

Conform Ordinului Instituției Prefectului nr. 253 din 06.06.2022 a fost dispusă constituirea unei comisii pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor la persoanele fizice/ asociațiile fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole pentru care venitul actual se stabilește pe bază de norme de venit și care au înregistrat pierderi ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafața destinată producției agricole vegetale/ animale, comisie constituită din reprezentanți ai următoarelor instituții: Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Călărași, Stația Meteorologică Călărași, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Călărași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași.
Comisia a întocmit un raport centralizator cu concluziile rezultate și măsurile întreprinse.

Conform Ordinelor Instituției Prefectului nr. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 și 252 din 06.06.2022, nr. 255 din 08.06.2022, nr. 257 din 09.06.2022, nr. 277 din 23.06.2022 și 326 din 29.07.2022 a fost dispusă constituirea unor comisii pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de fenomenele meteorologice periculoase, comisie constituită din reprezentanți ai următoarelor instituții: reprezentanți UAT-uri, Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Călărași. Activitatea s-a desfășurat în localitățile Ștefan Vodă, Roseți, Dichiseni, Perișoru, Borcea, Cuza Vodă, Unirea, Fundeni, Modelu, Dragalina, Dorobanțu și Jegălia.

Conform Ordinului Instituției Prefectului nr. 330 din 02.08.2022 a fost dispusă constituirea comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică la nivelul UAT-urilor din județul Călărași, acesta înlocuind Ordinele Instituției Prefectului nr. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 și 252 din 06.06.2022, nr. 255 din 08.06.2022, nr. 257 din 09.06.2022, nr. 277 din 23.06.2022 și 326 din 29.07.2022.

Conform Ordinului Instituției Prefectului nr. 515 din 28.11.2022 a fost dispusă constituirea unei comisii pentru inventarierea și verificarea stării de funcționare a elementelor de rezervă (generatoare electrice/ alte sisteme) destinate pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică în cazul eșecului funcționării utilităților publice în unitățile spitalicești publice și private din județul Călărași. Comisie alcătuită din reprezentanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică Călărași, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Călărași.

În urma verificării comisia a întocmit un raport privind starea de funcționare a elementelor de rezervă, care a fost prezentat Prefectului Județului Călărași.

Centrul Local de Combatere a Bolilor la animale funcţionează, potrivit legii, ca organism interinstituţional de management în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Centrul Local de Combatere a Bolilor constituit la nivelul judeţului Călăraşi a asigurat îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1189/2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestia.
Centrul Local de Combatere a Bolilor al judeţului Călăraşi s-a întrunit în anul 2022 în 3 şedinţe şi a avut ca scop evaluarea modului în care s-a derulat monitorizarea, controlul şi eradicarea focarelor de pestă porcină africană confirmate la nivelul judeţului Călăraşi.

Dificultăţi întâmpinate pe timpul anului 2022

– Încadrarea deficitară a personalului cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență care să vină în sprijinul managerilor instituțiilor implicate în CJSU.

Direcţii de acţiune şi propuneri pentru eficientizarea activităţii CJSU

În scopul îmbunătăţirii activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • monitorizarea permanentă a situaţiilor de urgenţă din zonele afectate şi a zonelor de risc potenţiale;
 • creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, protejarea bunurilor şi valorilor materiale precum şi a mediului înconjurător prin asigurarea unei capacităţi de răspuns eficiente şi adecvate la riscurile existente şi probabile;
 • punerea în aplicare într-un mod cât mai eficient a hotărârilor adoptate în cadrul comitetului şi implicarea membrilor astfel încât măsurile adoptate să aibă finalitate concretă;
 • îmbunătăţirea permanentă a fluxului informaţional-decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • în ceea ce priveşte activitatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, se impune stabilirea şi alocarea de către consiliile locale, prin proiectul de buget, a fondurilor necesare desfăşurării tuturor activităţilor pe linia situaţiilor de urgenţă şi achiziţionarea de materiale necesare intervenţiei, în vederea realizării stocurilor conform normativelor în vigoare.

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în conformitate cu Planul de activităţi pentru anul 2022.

Măsurile întreprinse, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv şi eficient prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă, fapt ce atestă capacitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi de a duce la îndeplinire sarcinile şi obiectivele propuse.

Sursă: ISU Călărași

Continue Reading
La Top