URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PROPUNERE LEGISLATIVĂ: MAI MULȚI ROMÂNI VOR AVEA INDEMNIZAȚII MAJORATE

Participanţii la Revoluţia din decembrie 1989, precum şi alte categorii cuprinse în Legea nr. 341/2004, ar putea beneficia de drepturi majorate cu 25% faţă de nivelul aflat în plată, potrivit unei propuneri legislative.

Conform propunerii depuse la Parlament, prin derogare de la prevederile art. XVIII alin.(l) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu luna următoare datei intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile stabilite potrivit Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 25% faţă de nivelul aflat în plată, fără a depăşi nivelurile prevăzute de această lege.

Indemnizațiile lunare se adaugă la pensia pentru limită de vârstă

În expunerea de motive, iniţiatorii amintesc că Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989 reglementează “acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata”, indemnizaţie al cărui cuantum a rămas neschimbat din anul 2011, situaţie care “a generat o serie de nemulţumiri din partea persoanelor beneficiare ale Legii nr.341/2004, exprimate prin numeroase apeluri şi demersuri juridice”.

,,Ultima actualizare a acestor indemnizaţii a avut loc în anul 2011, când s-au majorat cu 15% faţă de cuantumul avut în anul 2010. Trebuie menţionat că în anul 2010, indemnizaţiile au fost diminuate de Guvernul Boc cu 15%, în 2011 majorarea de 15% aducându-le la nivelul din 2009, respectiv raportate la câştigul salarial mediu brut din acel an, adică 1.693 de lei. În anul 2023, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este stabilit prin Legea nr.369/2022, fiind de 6.789 lei. Cuantumul aflat în plată reprezintă 25% din cât ar fi trebuit să beneficieze raportat la indicatorul de referinţă. Propunerea legislativă are ca obiectiv majorarea cu 25% a indemnizaţiilor aflate în plată, acordate în baza Legii nr.341/2004, această majorare fiind doar o parte din ceea ce ar fi necesar pentru restabilirea echităţii în ceea ce priveşte drepturile băneşti cuvenite”, argumentează iniţiatorii.

Propunerea legislativă a fost depusă la Senat, ca primă Cameră sesizată, şi este iniţiată de deputaţii PNL Florin Roman şi Gabriel Andronache, Jaro Norbert Marşalic, deputaţii PSD Adrian Solomon şi Irinel-Ioan Stativă, de deputaţii UDMR Benedek Zacharie şi Szabó Ödön, precum şi de deputatul AUR Silviu-Titus Păunescu.

Sursa: dcnews.ro

Continue Reading
La Top