URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

PROIECTUL ANGHEL SALIGNY, PROIECT APROBAT ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI

În ședința de Consiliul Local al comunei Gurbănești din data de 14 iunie 2023, se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-econmici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești și Valea Presnei, UAT  Gurbănești, județul Călărași”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Gurbănești a sumei de 2.697.347,79 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top