URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA UNOR BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE DIN CĂLĂRAȘI

Convocați în data de 12 noiembrie 2021, în ședință extraordinară de îndată, consilierii locali au adoptat proiectele de hotărâri vizând aprobarea participării Primăriei Municipiului Călărași la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții însemnând blocurile de locuințe sociale J22 și J27.

Fiecare proiect propus are valoarea totală de 5.501.657,31 lei (TVA inclus) și se finanțează după cum urmează:

 
– 4.951.491,58 lei din bugetul Fondului pentru mediu, alocat prin programul AFM;


– 550.165,73 lei din bugetul UAT Municipiul Călărași, reprezentând contribuția proprie, în procent de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;


UAT Municipiul Călărași se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

Scopul programului, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, prin Administrația Fondului pentru Mediu și aprobat prin Ordinul nr. 2057 / 16 noiembrie 2020, vizează modernizarea clădirilor publice prin investiții în ceea ce privește creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectul programului vizează realizarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a imobilelor, respectiv: îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiţionat al clădirii; introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz; utilizarea surselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare; respectarea cerinţelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate; orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului.

Continue Reading
La Top