URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PROIECTE ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ

În data de 13 aprilie 2023, primăria comunei Ștefan Vodă informează cetățenii comunei printr-un comunicat de presă despre proiectul „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ȘTEFAN VODĂ din județul Călărași implementează în perioada 20.01.2023 – 20.01.2024 proiectul cu titlul Îmbunătațirea serviciilor publice în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași prin realibitarea imobilului din str. Viorelelor, nr. 17, finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, în cadrul C10-I3-1601/30.06.2022, componenta C 10, Fondul local.

Obiectivele proiectului pentru această perioadă sunt:


Obiectivul demersului realizat de către consiliul local al comunei Ștefan Vodă este renovarea energetică moderată a imobilului situat în strada Viorelelor, nr. 17, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local.

Investiția finanțează renovarea moderată a acestei clădiri aflată în proprietatea comunei Ștefan Vodă, ceea ce va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară, aspect ce va fi demonstrat prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatele de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.


Prin implementarea proiectului se asigură egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii sociale vulnerabile la un învățământ de calitate, modern şi eficient;

Un număr mai mare de elevi pot participa la activități de tip remedial, în afara programului școlar, într-un spațiu prietenos.


Creşterea gradului de acces a populației şcolare, dezavantajate din mediul rural al județului Călăraşi la educația obligatorie.


Tinerii vor rămâne în localitate pentru a-și crește și educa copiii.


Economiile înregistrate la bugetul localității, urmare eficientizării energetice a clădirii, vor fi direcționate către diversificarea și/sau îmbunătățirea serviciilor publice oferite populației.

Potențialii beneficiari ai investiției sunt elevii şi cadrele didactice, precum și părinții copiilor din localitate.

 • Peste 220 de elevi
 • Minim 15 cadre didactice
 • Peste 100 de familii care au elevii înscriși la unitățile de învățământ din localitate

În acest sens, sunt propuse activități care se încadrează în următoarele categorii:

 1. Izolarea termica la exterior a partii opace a fatadelor (cu mentinerea arhitecturii cladirii) cu sistem termoizolant cu o grosime de minim 10 cm, protejat cu o masa de spaclu si tencuiala acrilica structurata de 8÷10 mm grosime. Se va prelungi izolatia peretilor, respectiv a soclului coborand cu cel putin 80 cm sub nivelul trotuarului utilizand polistiren extrudat – XPS (ʎ=0,029 W/mk ) de minim 8 cm grosime cu strat de protectie mecanica si strat hidroizolant
 2. Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie eficienta energetic (cu 3 foi de geam dintre care cel putin una termoizolanta, cu o suprafata tratata low emission) si rezistenta termica minima R=0,90 m2K/W + Refacerea/repararea glafurilor.
 3. Izolarea termica la extrados (in pod) a placii de sub pod cu vata minerala bazaltica (ʎ=0,039 W/mK) cu grosime de minim 20 cm, recomandat 25 cm.
  De asemenea, la nivelul instalațiilor, se vor realiza minim următoarele intervenții:
  1.Montarea unei Centrale cu alimentare automata pe peleti de ultima generatie, Clasa 5 conform Standardului european de emisii de noxe EN-303.
 4. Realizarea instalatiei de distributie ACC+Montarea unei instalatii solare cu panouri cu tuburi termice pentru producerea apei calde de consum. Centrala pe peleti va fi conectata la panourile solare.
 5. Montarea pe sarpante sau in proximitatea cladirii a 5 Panouri Fotovoltaice performante.
 6. Pentru asigurarea necesarului de aer proaspat, recte a ratei de ventilare calculata se vor monta 13 Sisteme locale de ventilare cu recuperare de caldura .
 7. Se va asigura Climatizarea cu 4 Aparate de aer-conditionat cu unitate externa si split interior.
 8. Inlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi de tip LED si dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de lumina naturala si de miscare.

Rezultate așteptate:

 • reabilitarea moderată a unui imobil cu o suprafață de 234 mp
 • realizarea a 2 stații de reîncărcare electrice

Continue Reading
La Top