URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PROIECTE CARE VOR CONTRIBUI LA OBȚINEREA FINANȚĂRILOR EUROPENE NERAMBURSABILE

Direcția programe și dezvoltare locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași anunță semnarea a două noi contracte cu finanțare nerambursabilă prin care se vor realiza documentații tehnico-economice, după cum urmează: studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectului, DALI, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție.

Titlurile acestor două proiecte sunt: „Mobilitate urbană prin promovarea utilizării mijloacelor alternative de transport” şi „Regenerarea spațiului urban în cartierele rezidențiale din municipiul Călăraşi”.

Valoarea totală a proiectelor este de 600.000 de euro, sursa de finanțare fiind „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură – 5D2”.

Contribuția Primăriei Municipiului Călăraşi este 0%.

Deși valoarea lor nu este prea mare, aceste două proiecte au un rol deosebit de important în obținerea finanțărilor europene nerambursabile viitoare, întrucât asigură realizarea, din timp şi fără efort financiar propriu, a documentațiilor tehnice de orice tip ce vor fi necesare pentru două viitoare mari proiecte gândite şi aflate în pregătire de către colectivul tehnic de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi, şi anume: 

Proiect adresat domeniului mobilității urbane în municipiu şi care va conține intervenţii în scopul asigurării creșterii performanțelor de transport a celor 3 coridoare de mobilitate urbană integrată prin intervenţii asupra unor străzi din municipiul Călăraşi pe care circulă transportul public urban:

Coridor 1: zona SIDERCA – str. SULFINEI – str. PANDURI – str. MUȘEȚELULUI – str. ȘTIRBEI VODĂ – str. LOCOMOTIVEI – str. TUDOR VLADIMIRESCU – B-dul NICOLAE TITULESCU – B-dul REPUBLICII – str. BUCUREȘTI;

Coridor 2. Intermodal SIDERCA – str. PRELUNGIREA BUCUREȘTI – str. BUCUREȘTI – blocuri IMC;

Coridor 3. Str. PESCĂRUŞ – str. PANDURI- str. NĂVODARI – str. CORNIȘEI – B-dul 1MAI – str. INDEPENDENȚEI.

Tipurile de intervenţii vizate sunt următoarele:

 • extinderea/reabilitarea zonelor şi traseelor pietonale şi semi-pietonale din cadrul coridoarelor de mobilitate urbană integrată, în scopul îmbunătăţirii performantelor mobilităţii prin asigurarea conectivităţii celor 3 coridoare identificare;
 • extinderea reţelei pistelor/traseelor pentru biciclete, stații inteligente de biciclete, inclusiv construirea și amenajarea de parcaje pentru biciclete;
 • plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti pe străzile urbane, în zonele pietonale și semipietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, al traseelor pietonale;
 • extinderea sistemului inteligent de prioritizare a soluțiilor de transport în comun și ecologic, inclusiv soluții active de creștere a siguranței călătorilor și pietonilor;
 • creșterea performanțelor sistemului integrat de taxare electronică prin introducerea de aplicații de călătorie de tip „mobility as a service”;
 • achiziţionarea şi amplasarea staţiilor de autobuze inteligente cu sisteme interactive de transport;
 • achiziţionarea de vehicule ecologice de transport, autobuze cu propulsie electrică.

Proiect adresat domeniului regenerării urbane în zone ale municipiului şi care va conţine intervenţii în scopul eliminării factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului prin amenajarea spaţiilor verzi, recreative, şi a celor adiacente din cartiere, urmărindu-se creşterea nivelului de socializare, a stării de sănătate cognitivă şi ridicarea nivelului de viaţa a locuitorilor din aceste zone.

Tipurile de intervenţii vizate pentru viitorul proiect sunt următoarele:

 • regenerare urbană care se referă la amenajarea spaţiilor verzi cu vegetaţie;
 • refacerea aleilor pietonale;
 • achiziţionarea echipamentelor de joacă pentru copii împreună cu un mobilier urban pentru odihnă în scopul promovării utilizării spaţiului de către toate categoriile de vârstă;
 • modernizare şi reabilitare a zonelor din cartierele de locuit cât şi înfiinţarea în aceste zone a noi spații recreative;
 • reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Călăraşi;
 • alte tipuri de intervenţii permise de ghidurile specifice ce urmează fi în vigoare în următoarea perioadă de programare europeană.

În prezent, pentru cele două proiecte sunt în derulare respectiv în pregătire achiziţionarea serviciilor de proiectare.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top