URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȚARA COPILĂRIEI DIN CĂLĂRAȘI

Sub deviza Codului-Eco „Vreau să cresc frumos într-un mediu sănătos!” Grădinița cu Program Prelungit „Țara Copilăriei” a ajuns la cel de-al XVIII-lea an de implementare a acțiunilor Programului Mondial Eco-Școala – program pentru managementul mediului, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE) şi la nivel naţional de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG).

Participarea Grădiniței cu Program Prelungit „Țara Copilăriei” la programul Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe cu implicarea activă a preșcolarilor, a cadrelor didactice și a părinţilor, cu un ecou important în rândul comunităţii locale.

Astfel, grădiniţa are de câştigat prin:

 • participarea la un program educativ, deoarece formează copilului de astăzi, deprinderi şi abilităţi ecologice, caracteristice viitorului cetățean educat în spirit ecologic de mâine.
 • creşterea gradului de conştientizare a preşcolarilor şi cadrelor didactice privind problemele de mediu, dezvoltarea spiritului critic, valorificarea deşeurilor reciclabile , amenajarea spaţiului verde din jurul grădiniţei sau parcuri.
 • colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli din România sau lume.

TEME ABORDATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024:

1. Energia (Energy)

2. Sănătate/Stil de viață sănătos (Health&Wellbeing)

3. Curtea școlii (School Grounds)

4. Apa (Water

5. Hrană (Food)

ZILE DE ACȚIUNE LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE:

1. Ziua alimentelor verzi (o dată pe lună – joi)

2. Toți la înviorare! (în fiecare zi la ora 9.00)

3. Momentul de dans (în fiecare zi la ora 11.00)

4. La aer curat! (5 minute în fiecare zi, înainte de somn)

5. Stinge lumina! (în prima vineri din lună, timp de o oră – toate întrerupătoarele sunt pe OFF și scoatem tot din prize)

6. Bandanele verzi (o zi – luni din ultima săptămână a fiecărei luni – toți copiii poartă bandane)

Rezultate de până acum:

 • Educarea copiilor în spiritul respectării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului;
 • Identificarea produselor poluante; modalităţi de eliminare a acestora;
 • Crearea unei mentalităţi ecologice transmisibilă viitoarelor generaţii;
 • Consumul de alimente sănătoase și diminuarea risipei alimentare;
 • Aflarea denumirii unor Zile Internaționale, cuprinderea lor în calendarul acțiunilor ecologice și desfășurarea acestora;
 • Implicarea municipalităţii şi a părinţilor în procesul educativ şi în susţinerea unor activităţi practice;
 • Conştientizarea opiniei publice prin publicarea unor articole, cu privire la efectele dăunătoare a deşeurilor.

În urma implementării proiectului, volumul de cunoştinţe al copiilor s-a îmbogăţit considerabil, înţelegând:

 • ce este POLUAREA şi, mai ales, care sunt efectele ei;
 • că Pământul trebuie salvat fiind considerat „inima lumii”;
 • de ce trebuie colectate diferenţiat deşeurile
 • de ce trebuie să îngrijim parcurile şi spaţiile verzi din jurul nostru;
 • că energia electrică/ termică și orice alte resurse trebuie folosite cu responsabilitate;
 • că trebuie să le spună şi prietenilor lor despre acţiunile lor ca mici ecologişti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
La Top