URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PROGRAMUL “CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE” ESTE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE ÎN MUNICIPIUL OLTENIȚA

Administrația Fondului pentru Mediu a furnizat lista persoanelor fizice care s-au înscris în acest program, implementat în parteneriat cu UAT Municipiul Oltenița. Dacă sunteți interesat să vă alăturați și să vă casați autovehiculul uzat, trebuie să urmați pașii de mai jos:

a) Obțineți un formular de cerere tip, disponibil atât la Compartimentul Relații cu Publicul al Primăriei Municipiului Oltenița, cât și pe site-ul primăriei, la adresa: https://primariaoltenita.ro/anunt-4/;

b) Furnizați o copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al proprietarului autoturismului;

c) Includeți copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare);

d) Dacă ați devenit proprietar prin partaj judiciar, trebuie să furnizați dovada deținerii proprietătii, adică hotărârea judecătorească. În cazul în care ați devenit proprietar în urma dezbaterii succesiunii, dovada proprietătii se va face prin certificat de moștenitor sau hotărâre judecătorească definitivă;

e) Dacă este cazul, asigurați-vă că aveți o împuternicire notarială;

f) Obțineți un certificat de atestare fiscală emis de A.N.A.F., care să ateste că nu aveți obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;

g) Nu uitați să furnizați un cazier judiciar.

Toate aceste documente trebuie depuse la Compartimentul Relații cu Publicul al Primăriei Municipiului Oltenița.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top