URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PRIMĂRIA DRAGOȘ VODĂ ANUNȚĂ BENEFICII PENTRU DATORNICI

Primăria Comunei Dragoș Vodă din județul Călărași, informează locuitorii comunei printr-o postare pe pagina de socializare a instituției următoarele:

  • în baza HCL nr. 32 din 21.03.2022, privind aprobarea unor proceduri de anulare a accesoriilor, anulează accesoriile (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de notificare (formular tipizat) și cerere depuse la biroul Impozite și taxe locale.


Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere și penalităților, datornicii vor trebui:


a) să achite toate obligațiile fiscale principale administrate de organul fiscal local, scadente (cu termen de plată împlinit) până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv; ( dar nu mai tarziu de 30.06.2022)
b) să achite majorările de întârziere administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
c) sa depună toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusive;
d) să depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c),

Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice , persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local, care se vor achita pana la data de 30.06.2022.

Cererile se depun începând cu data de 1 aprilie 2022.

Continue Reading
La Top