URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI ANGAJEAZĂ

Tipul concursului este de recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara agenţiei, data de susținere a probei scrise este pe data de 25.08.2022, ora 11:00.

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Călăraşi, str. Bucureşti nr. 141A, judeţul Călăraşi.

Condiţii de participare

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

– candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia de a obţine avizul emis de către UCAAPI, în termen de 10 zile de la data când au fost declaraţi „admis” la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de auditor superior, conform H.G. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Continue Reading
La Top