URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PRECIZĂRI PRIVIND PENSIILE DE SERVICIU ȘI CELE REZULTATE DIN LEGI SPECIALE

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 130/17.12.2021 cu privire la unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Casa Județeană de Pensii Călărași face mai multe precizări.

Drepturile prevăzute de legile cu caracter special

Potrivit articolului 9, alineatul (1) din OUG nr. 130/2021, în anul 2022 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021: indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 188/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare; drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare; drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare; indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată; ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare.

Actualizarea pensiilor de serviciu

La articolul 43, alineatele (1) – (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 se stipulează: „(1) Prin derogarea de la art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației. (2) Prin derogare de la art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în Institutul Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației. (3) Prin derogare de la art. 73^1 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației. (4) Prin derogare de la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 pensiile de serviciu și pensiile de urmaș stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației. (5) Prin derogare de la art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației. (6) Prin derogare de la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, drepturile acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 5 nu se indexează, cu rata medie anuală a inflației”.

În consecință, în anul 2022, categoriile de pensii/ajutor lunar menționate la articolul 43, alineatele (1) – (6) din OUG nr. 130/2021 nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.

Continue Reading
La Top