URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PRECIZĂRI PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT PENSIONARILOR SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/17.12.2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alineatului (10) al articolului 7 din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii Covid-19, pe perioada stării de urgență, Casa Județeană de Pensii Călărași formulează mai multe precizări.

Potrivit articolului 1, alineatul (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, în luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 de lei pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 de lei.

Potrivit articolului 1, alineatul (2), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, prin termenul venituri, prevăzut la alineatul (1), se înțelege: venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de către casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale; venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Conform articolului 2, alineatul (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, în luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001 – 1.600 de lei, inclusiv.

Potrivit articolului 2, alineatul (2) din OUG nr. 132/2021, prin termenul venituri, prevăzut la alineatul (1), se înțelege: venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale.

Conform articolului 2, alineatul (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, ajutorul financiar prevăzut la alineatul (1) se calculează ca diferență între valoarea de 2.200 de lei și veniturile de la alineatul (2) cumulate.

Potrivit articolului 3 din OUG nr. 132/2021, ajutoarele financiare prevăzute la articolul 1, alineatul (1), și articolul 2, alineatul (1), se plătesc, din oficiu, în luna ianuarie 2022, odată cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz.

Conform articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și articolul 2, alineatul (1), se acordă pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, ale căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în plată în luna ianuarie 2022.

Potrivit articolului 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2021, ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se acordă pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul în România sau care fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022.

Sursa foto: playtech.ro

Continue Reading
La Top