URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

POST VACANT DE ELECTRICIAN, LA ADR SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în data de 28 aprilie 2022, concurs pentru ocuparea unui post de electrician în cadrul Serviciului Administrativ, la sediul central din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Candidatul să fie absolvent de învățământ obligatoriu;
  • Certificat de atestare profesională „electrician constructor” sau experiență profesională de minim 3 ani pe postul de electrician;
  • Minim 3 ani vechime în muncă;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele.

Alte cerințe:

  • Posesor de permis de conducere categoria B.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, sau se depun personal la sediul ADR Sud Muntenia din mun. Călărași, până la data de 26 aprilie 2022, ora 12.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție, cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica experiența și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 28 aprilie 2022, începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769, persoane de contact: Crivăț Aurelian Dănuț – șef Serviciu Administrativ, e-mail administrativ@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – șef Birou Resurse Umane, e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1285/Concurs-electrician-aprilie-2022.rar.

Continue Reading
La Top