URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

PESTE 2.800 DE LOCURI, SCOASE LA CONCURS PENTRU ADMITEREA LA ȘCOLILE DE POLIȚIE, JANDARMI ȘI POMPIERI

Sunt scose la concurs 2.880 de locuri la școlile de subofițeri de poliție, jandarmi și pompieri de către Ministerul Afacerilor Interne. Cererile de înscriere se „se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 7 – 18 martie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică”, potrivit dispoziției de recrutare și selecție.

Conform dispoziției de recrutare și selecție, „probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.”

Iată care este numărul de locuri alocat pentru fiecare specializare:

 • Agent de poliţie (1.640 de locuri):
  • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina (1.340 de locuri)
  • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca (300 de locuri)
 • Agent de poliție de frontieră (240 de locuri):
  • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea (240 de locuri)
 • Subofițer de jandarmi (700 de locuri):
  • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani (350 de locuri)
  • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni (350 de locuri)
 • Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă (275 de locuri):
  • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti (275 de locuri)
 • Maistru militar auto (25 de locuri):
  • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti (25 de locuri)

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă, cuprinde subiecte din disciplinele: 

 • limba română – 40% şi limbă străină – 15%; 
 • subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%; 
 • subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%. 

Se acordă un punct din oficiu la proba scrisă, ceea ce înseamnă 10% din nota probei de evaluare a cunoștințelor. La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 22 martie 2022, de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare, potrivit sursei menționate.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se realizează până la 27 martie 2022. „Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, cu modificările și completările ulterioare, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 9 aprilie 2022, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

„Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu cel mult o oră înainte de începerea probei, fără a avea asupra lor cărți, caiete, notițe, genți, aparatură electronică, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate în soluționarea subiectelor”, se arată în document.

Durata probei de evaluare a cunoștințelor este de 3 ore. Activitatea se desfășoară conform graficului de concurs și se înregistrează permanent audio-video.

Pentru rezolvarea testului de cunoștințe, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Este interzisă utilizarea stilourilor/pixurilor cu gumă de șters, cerneala care conține bisulfit de sodiu (de tip „frixion” scrie-șterge).

După expirarea timpului alocat şi predarea tuturor lucrărilor, candidații revin în sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, la data de 12 aprilie 2022, până la ora 10.00. 

În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

 • a) erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;
 • b) rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
 • c) înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
 • d) locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 27 mai 2022. Potrivit site-ului edupedu.ro

Sursa foto: edupedu.ro

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top