URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

PESTE 150 DE CĂLĂRĂȘENI AU SOLICITAT APOSTILAREA ACTELOR, DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI PÂNĂ ÎN PREZENT

De la începutul acestui an, până în prezent,156 de călărășeni au solicitat apostilarea actelor, de la biroul organizat în cadrul Instituției Prefectului-Județul Călărași. Potrivit purtătorului de cuvânt al acestei instituții, Elena Costache, tot în această perioadă, 250 de acte au fost apostilate. De asemenea, anul trecut, au fost înregistrate 690 de cereri, în urma cărora 963 de acte au fost apostilate. Precizăm că diferența dintre numărul cererilor și al actelor apostilate este dată de faptul că printr-o singură cerere au fost solicitate mai multe documente în vederea aplicării apostilei.

Ce este apostila

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Procedura de eliberare a apostilei

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfășoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul Instituției Prefectului-Județul Călărași.

Eliberarea apostilei este gratuită și se realizează de către instituția prefectului din județul în care:

• titularul actului sau soțul/soția ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau emitentul actului are sediul.

Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.

IMPORTANT! Solicitanții pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostilă, să se deplaseze personal la sediul instituțiilor implicate (sau al structurilor teritoriale ale acestora) în vederea verificării semnăturii, a calitătii în care a acționat semnatarul actului și, dacă este cazul, a identității ștampilei sau a sigiliului pe care le poartă actul pentru care se solicită eliberarea apostilei. În aceasta situație, în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri necesare pentru îmbunatațirea activității serviciilor publice”, eliberarea apostilei se face in termen de 2 ore.

Cine poate solicita eliberarea apostilei

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către:

• titularul actului;

• soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;

• o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

• o altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocațială;

• o misiune diplomatică sau un oficiu consular în Romania al unui stat semnatar al Convenței, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competența, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență

Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însotit de celelalte documente necesare;

2. documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

Acte necesare pentru eliberarea apostilei

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la sediul instituției prefectului:

  1. o cerere (modelul disponibil aici in format Word si PDF, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original.

IMPORTANT! În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular.

În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, dupa caz, și urmatoarele:

• actul de identitate;

• documente care atestă relația de soț/soție sau rudă până la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate (pentru rude);

• procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație, după caz.

Biroul Apostilă – Program cu publicul pentru depunerea și eliberarea documentelor în scopul obținerii supralegalizării/aplicării apostilei

  • PRIMIRE ACTE: LUNI – VINERI: 9:00 – 11:00;
  • ELIBERARI ACTE: LUNI – VINERI: 12:00 – 14:00.

În conformitate cu prevederile Deciziei Primului Ministru nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice, documentele cu apostilă se emit în 2 ore.

Sursa foto: publimix.ro

Continue Reading
La Top