URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

PE LÂNGĂ SALARIU, CADRELE DIDACTICE AR PUTEA PIERDE BANII PENTRU ZILELE LIBERE LEGALE

Greva din educație s-a aflat vineri în cea de-a cincea zi, iar cadrele didactice nu dau semne că ar intenționa să se întoarcă luni la cursuri.

Între timp, în rândul angajaților din educație a apărut o nouă preocupare, referitoare la pierderile financiare pe care le implică acest conflict de muncă.
Potrivit art. 160 din Legea dialogului social, „pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu al angajatului/lucrătorului, după caz, se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate”.

Această prevedere a fost modificată prin OUG 42/2023, adoptată joi, 25 mai 2023. Astfel, noua variantă prevede că suspendarea contractului de muncă intervine la inițiativa angajatului. Cum orice act normativ nou adoptat se aplică doar pentru viitor (cu excepțiile prevăzute de lege, cum ar fi legea penală mai favorabilă, n.r.), greva angajaților din educație se desfășoară sub imperiul vechii reglementări. Astfel, în perioada de grevă, cadrele didactice au raportul de muncă suspendat, salariul urmând să se reducă proporțional cu timpul în care s-a încetat activitatea.

În acest context intervine o altă problemă. Zilele de 1, 2 și 5 iunie sunt zile de sărbătoare legală. Cu alte cuvinte, zile libere plătite pentru angajații din sistemul bugetar, inclusiv pentru cadrele didactice. Un angajat care are contractul de muncă suspendat nu poate benefia în același timp de zile libere plătite. Astfel, singura soluție ar fi ca angajații din educație să notifice ieșirea din grevă înainte de mini-vacanța din perioada 1-5 iunie.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” încearcă să-i convingă pe angajații din educație să nu renunțe la grevă, susținând că nu există riscul pierderii zilelor libere plătite. Explicația pare însă una încropită în grabă, făcându-se în mod neargumentat o analogie cu perioada concediului de odihnă.

“Fiind zile libere plătite, în care salariații nu prestează activitate, dar sunt remunerați, de acestea beneficiază toți salariații, prin efectul legii., indiferent dacă participă sau nu la grevă. Așa cum este definită greva, în Legea nr. 367 /2022, aceasta presupune încetarea lucrului și se desfășoară în incinta unității. În consecință, în zilele în care NU SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE LA SEDIUL UNITĂȚII (zilele de repaus săptămânal, zilele libere plătite etc.) nu este îndeplinită condiția încetării lucrului și nici cea referitoare la prezența în incinta unității.

Caracterul prioritar al zilelor libere plătite este consacrat de legiuitor, care a stabilit expres, în art. 145 alin. (3) din Codul muncii că zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează și zilele libere plătite nu se includ în durata concediului de odihnă, tocmai pentru a se garanta acordarea efectivă, tuturor salariaților, a acestor zile de sărbătoare legală și zile libere plătite. În concluzie, zilele libere plătite din perioada 01.06.2023-05.06.2023 trebuie acordate și plătite tuturor salariaților din unitățile de învățământ, neavând importantă dacă participa sau nu la greva”, susțin liderii de sindicat.

Cele două federații sindicale recunosc și faptul că legea sub care a fost declanșat conflictul de muncă prevede suspendarea de drept a contractului de muncă al greviștilor, însă se prevalează de o presupusă neclaritate a dispozițiilor legale și de complicații birocratice care ar face greu de aplicat procedura de suspendare.

„În raport de dispozițiile constituționale și legale care statuează intrarea în vigoare a actelor normative și aplicarea lor, este evident că prevederile art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 42/2023, care modifică prevederile art. 160 din Legea nr. 367 /2022 privind dialogul social, NU produc efecte asupra situației salariaților din învățământ care sunt în greva începând din dată de 22 mai întrucât declanșarea grevei s-a reallzat conform dispozițiilor legale în vigoare la acel moment). ci doar celor care întră în greva DUPĂ DATĂ DE 25 MAI 2023 (data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2023).

Reamintim că obligația înregistrării în REVISAL a suspendării contractului individual de muncă revine, intr-adevăr, angajatorului, dar, în absența unei dispoziții legale exprese referltoare la momentul în care se înregistrează în REVISAL suspendarea contractului individual de muncă pe durata grevei și având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, suspendarea pe durata grevei poate fi operată astăzi pentru ziua următoare, însă angajatorul trebule să analizeze cum ar putea să procedeze la o asemenea înregistrare, în condițiile în care nu se știe cu exactitate dacă salariații care astăzi se află în grevă se vor afla și mâine, cu atât mai mult cu cât, salariații pot renunța, în scris, la grevă (potrivit art. 153 din Legea nr. 367 /2022) sau pot să între în grevă (potrivit art. 156 din același act normativ).

În fapt, este practic imposibil să se opereze corect în REVISAL suspendarea contractului individual de muncă pe durata grevei, deoarece este aproape imposlbil de determinat cât tlmp un salariat va participa la grevă. Totodată, dacă persoana abilitată să opereze în REVISAL este în grevă, nu are cine să facă înregistrările”, mai susțin liderii de sindicat.

Sursă: ziarulunirea.ro

Continue Reading
La Top