URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

PATRU ȘCOLI DIN CĂLĂRAȘI, REABILITATE TERMIC PRIN PNRR

După ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat prin PNRR, Componenta 5 Valul renovării, scheme de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienţă pentru clădiri publice, în cadrul mai multor apeluri de proiecte, Municipiul Călăraşi a identificat necesitatea realizării unor lucrări de creştere a eficienţei energetice a unor unităţi de învăţământ precum şi oportunitatea finanţării acestor lucrări în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Astfel, consilierii locali, convocaţi de îndată, luni, 4 aprilie, în şedinţă extraordinară, au adoptat proiectele de hotărâri privind creşterea eficienţei energetice a 4 unităţi de învăţământ, iniţiate, în acest sens, de primarul, Marius Dulce.

Valoarea totală maximă eligibilă a acestor 4 proiecte este de 30.034.369,37 lei (fără TVA), adică 6.101.198,40 euro (fără TVA). Prin aceste proiecte se pot realiza următoarele tipuri de lucrări: Lucrări de creștere a eficienței energetice: 1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

  • lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire;
  •  lucrări de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii;
  • lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu;
  •  sisteme de management energetic integrat pentru clădiri/alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului;

2. Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire:

  • conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri;
  • conduce la reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO2, situate în intervalul 30% – 60% (renovare energetică moderată), respectiv de peste 60% (renovare energetică aprofundată), în comparație cu starea de pre-renovare.

 Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundata de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA;

• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

 Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.

Primăria Municipiului Călărași se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectelor aşa cum vor rezulta din documentația tehnico-economică ce se va întocmi în etapa de implementare.

Lista proiectelor depuse în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul renovării

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a „COLEGIULUI ECONOMIC” Călăraşi, Corpurile C1, C2, C3” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

 Valoarea maximă eligibilă: 5.964.737,14 lei (fără TVA), adică 1.211.680 euro (fără TVA).

 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a „ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” Călăraşi, Corp A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 Valoarea maximă eligibilă: 4.983.544,57 lei (fără TVA), adică 1.012.360 euro (fără TVA).

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a „ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI VITEAZUL” Călăraşi, Corp B” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Valoarea maximă eligibilă: 1.860.780,60 lei (fără TVA), adică 378.000 euro (fără TVA).

Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a „ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE TITULESCU” Călăraşi, Corpurile C1, C2 şi C3” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 Valoarea maximă eligibilă: 17.225.307,06 lei (fără TVA), adică 3.499.158,40 euro (fără TVA).

Continue Reading
La Top