URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

PALATELE COPIILOR ȘI CLUBURILE ELEVILOR VOR TRECE LA CONSILIILE JUDEȚENE, CU TOT CU PERSONAL

Legea Ciolacu, publicată vineri în Monitorul Oficial, prevede și descentralizarea Palatelor copiilor și cliuburilor elevilor și trecerea lor de la Ministerul Educației la consiliile județene. Este vorba despre Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, lege pe care Guvernul Ciolacu și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, potrivit edupedu.ro.

Tema transferului acestor instituții de învățământ de la Ministerul Educației la primării a mai fost în prim-plan și în perioada dezbaterilor pe prima formă a legilor Educației, în mandatul ministrului Sorin Câmpeanu.

De data aceasta, prevederea apare în text fără să fi fost dezbătută înainte sau anunțată de guvern sau de Ministerul Educației.

Legea prevede, la articolul LV, că Ministerul Educației va iniția o lege prin care personalul încadrat în palatele copiilor și cluburile elevilor, administrarea și patrimoniul acestora vor fi transferate la consiliile județene.

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (4), serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea consiliilor județene.

(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/ subordonarea/ autoritatea unor autorități publice centrale în sensul alin. (1) următoarele:

a) direcțiile județene de familie și tineret care se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
b) direcțiile județene de sport care se află în subordinea Agenției Naționale pentru Sport;
c) palatele copiilor/cluburile elevilor și patrimoniul aferent aflate în subordonarea Ministerului Educației.

(3) Odată cu descentralizarea serviciilor publice prevăzute la alin. (2) și transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul de patrimoniu, precum și al
fondurilor necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora.

(4) Preluarea personalului încadrat pe posturi, a patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate, fondurile necesare care urmează a fi alocate se vor face prin lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor de linie care au în responsabilitate coordonarea serviciilor publice menționate la alin. (2).

(5) Serviciile publice descentralizate potrivit alin. (2) se află în coordonarea metodologică a ministerelor de linie și subordonarea autorităților administrației publice județene și implementează politicile și strategiile publice de interes național, inclusiv programe naționale care sunt date în implementare direcțiilor județene“.

În Legea 198/2023 Deca-Iohannis, a învățământului preuniversitar, la articolul 145 alineatul 9 scrie că „unitățile de educație extrașcolară, inclusiv cluburile sportive școlare, pot fi preluate de autoritățile publice locale, în baza solicitării acestora, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației, cu respectarea prevederilor legale privind transferul drepturilor de proprietate a terenurilor și clădirilor. Oportunitatea inițierii hotărârii Guvernului se aprobă prin memorandum care cuprinde justificarea obiectivă și temeinică a acesteia“.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top