URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

OBŢINEREA AVIZELOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

Activităţile privind pescuitul industrial și sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române, așa cum este menționat în art.40 din OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, pentru obţinerea avizelor necesare, precum și a celor de pășunat, vânătoare și activități de agrement, persoanele interesate se pot adresa la sediile structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau pot accesa formularele disponibil pe site-ul politiei de frontieră, www.politiadefrontiera.ro (secțiunea Utile/ Formulare).
Totodată, vă facem cunoscute prevederile art. 4 alin 5 din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”, prevedere aplicabilă avizelor deja acordate.

Continue Reading
La Top