URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE INTRODUSE PRIN LEGEA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Casa Județeană de Pensii Călărași a publicat, zilele trecute, un comunicat de presă referitor la noutățile legislative introduse prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2022, sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la articolul 60, punctul 5, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% şi este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 6.095 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de: 2.550 lei/638 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Valoarea punctului de pensie este de: 1.586 de lei – 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Indicele de corecţie pentru anul 2022 este de 1,41.

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 de lei sunt supuse impozitării cu 10%.

Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei, se datorează contribuție la sistemul asigurărilor sociale de sănătate în proporție de 10% (conform articolului 153, alineatul (1), litera f2, și articolul 155, alineatul (1), litera a1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021).

Cuantumul ajutorului de deces este de: 6.095 de lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului; 3.048 de lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de: 1.000 de lei – 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de: 1.269 de lei – 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative: Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239/28.12.2021; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; alte prevederi legale aplicabile în anul 2022. (Autor: Cristina Berheci)

Continue Reading
La Top