URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

NOUTĂȚI ÎN ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘCOLARE. AFLĂ CARE SUNT!

Inspectoratele școlare pot decide ca în anul școlar 2021-2022 să organizeze direct etapa județeană a unei olimpiade naționale, potrivit Ordinului ce modifică și completează metodologia de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, publicat în Monitorul Oficial. Astfel, există posibilitatea de a alege să nu mai fie organizate etapele pe școală și/ sau locală ale unei olimpiade naționale.

La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Pentru anul școlar 2021—2022, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale unei olimpiade naționale, organizând direct etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic.”

O altă modificare se referă la punctajul minim pe care ar fi trebuit să-l obțină un candidat pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. Înainte, participații aveau nevoie de un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană.

Potrivit noilor modificări, ministerul elimină condiția de punctaj minim: „în anul școlar 2021—2022, pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanții la etapa județeană/sector al municipiului București trebuie să obțină cel puțin punctajul minim stabilit prin regulamentele specifice.”

O altă noutate face referire la olimpiadele pentru informatică și tehnologia informației, care se vor desfășura online/digital.

În anul școlar 2021—2022, probele practice/experimentale se desfășoară doar la etapa națională și subiectele și baremele de evaluare se realizează de către un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale. Excepție fac olimpiadele pentru informatică și tehnologia informației care au doar probă practicădesfășurată online/digital și pentru care subiectele și baremele de evaluare sunt unice și la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București și sunt realizate de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale.

La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins: „(2¹) În anul școlar 2021—2022, pachetele de lucrări vor fi transmise spre evaluare subcomisiei județene/a sectoarelor municipiului București de evaluare și, respectiv, pentru reevaluare subcomisiei de soluționare a contestațiilor, conform unei proceduri stabilite de comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor. Excepție fac olimpiadele la care subiectele probelor sunt de tip grilă și la care lucrările se evaluează în fața elevului pe bază de șablon de corectare și olimpiadele la disciplina informatică și tehnologia informației la care evaluarea se realizează cu un sistem automat de evaluare, pe baza evaluatoarelor construite în cadrul comisiei.”. În 2019, subiecte de tip grilă erau și la olimpiadele destinate elevilor aparținând minorităților naționale care se organizau într-un singur județ. Acum a fost suspendată această prevedere pentru anul școlar 2021-2022.

De precizat este că a fost eliminat următorul alineat ce face referire la plata profesorilor: „Cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea etapei naționale a olimpiadelor naționale vor fi remunerate pe baza unor baremuri stabilite prin ordin al ministrului, în cuantum identic cu cele practicate pentru evaluarea națională și examenul național de bacalaureat în anul școlar respectiv, cu excepția evaluatorilor, care vor avea un barem mărit cu 100% față de cel utilizat la remunerarea evaluatorilor în cadrul evaluării naționale și examenului național de bacalaureat”.

La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2021—2022, pentru organizarea olimpiadelor școlare naționale, cuantumul este stabilit și alocat de către ME pentru cheltuielile cu participanții (elevi și profesori însoțitori) reprezentând serviciile de masă, cazare și alte cheltuieli organizatorice. Acesta poate fi suplimentat de către instituțiile organizatoare din alte venituri constituite, în condițiile legii.

Potrivit  criteriilor generale de acordare a burselor școlare, bursele de performață se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată de ME.

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1). Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.

(4) Pot primi bursa doar elevii promovați.

Cuantumul bursei de performanță este de 500 de lei. Potrivit edupedu.ro

Sursa foto: monitoruldegalați.ro

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top