URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

NOUTĂȚI DESPRE POR SUD MUNTENIA, PREZENTATE LA CONFERINȚA „FONDURI EUROPENE PENTRU VIITOR”

Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat și directorul Direcției Economice, Mirela Tache au participat, în data de 18 februarie 2022, la conferința „Fonduri europene pentru viitor”, desfășurată la Centrul Internațional de Conferințe al Universității „Valahia” din Târgoviște, la inițiativa Consiliului Județean Dâmbovița.

Evenimentul, la care au mai participat europarlamentarul Victor Negrescu, Roxana Mînzatu, secretarul de stat din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Cristian Avanu, administratorul public al județului Dâmbovița, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, secretarul general al județului Dâmbovița, deputatul Carmen Holban, Laura Monica Gorghiu, rectorul Universității „Valahia”, precum și primari dâmbovițeni, a avut ca subiect principal dezbaterea privind viitoarele oportunități de finanțare europeană deschise de perioada de programare 2021-2027 și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Edilii dâmbovițeni au primit informații utile cu privire la accesarea fondurilor europene în cadrul exercițiului financiar 2021-2027, tendințele și prioritățile Uniunii Europene (UE), astfel încât idei de proiecte importante în acest domeniu să aibă șanse maxime de realizare.

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia, a vorbit celor prezenți despre noutățile aduse de Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 în sprijinul autorităților publice locale din regiune.

„În ceea ce privește diferențele dintre Programele Operaționale Regionale pe care le-am gestionat până acum în calitate de Organism Intermediar și POR 2021-2027 pe care îl vom gestiona în calitate de Autoritate de Management, este evident faptul că viitorul program răspunde într-o pondere mai mare necesităților regiunii noastre. Din acest motiv ne-am pus amprenta în mod semnificativ asupra conținutului său, pornind de la o serie de nevoi pe care le-am identificat la nivel de regiune, utilizând astfel un set  de instrumente ce sperăm să ducă la o capacitate mai mare de absorbție. Pentru asumarea noului rol de Autoritate de Management au fost întreprinse  mai multe activități necesare pentru acreditarea AM POR Sud Muntenia, respectiv crearea si dezvoltarea structurii Autorității de Management și  crearea cadrului procedural la nivelul AM POR (În total un pachet de 24 proceduri operaționale). De asemenea, pentru pregătirea POR 2021-2027, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost desfășurate consultări cu autoritățile publice locale competente, partenerii economici și sociali precum și alte organisme relevante care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea integrării sociale, egalității de gen și nediscriminării care, în conformitate cu abordarea bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri se implică pe durata programării și, ulterior în implementare, inclusiv prin participarea la comitetul de monitorizare.”, a precizat Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia.

În ceea ce privește PNRR, scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.

Până la acest moment, România a primit 3,79 miliarde Euro, de la momentul aprobării și demarării implementării PNRR, la 3 noiembrie 2021. Pentru anul 2022, țara noastră are alocată o finanțare de 6,171 miliarde Euro, a căror accesare depinde de îndeplinirea condiționalităților din program.

Cu acest prilej, au fost aduși în atenție cei șase piloni principali ce stau la baza PNRR, respectiv: tranziția spre o economie verde; transformarea digitală; creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; coeziunea socială și teritorială; sănătatea și reziliența instituțională; copiii și tinerii – educație și competențe.

Continue Reading
La Top