URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

NOI REGULI PRIVIND TAXELE PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI PAZA CIMITIRELOR, ÎN CĂLĂRAȘI

Administrația Cimitirelor din Municipiul Călărași a anunțat modificări în privința taxelor pentru întreținerea și paza cimitirului, valabile începând cu anul 2024.

Conform noilor prevederi, taxa de întreținere a cimitirului va fi de 7,40 lei/an, în timp ce taxa pentru paza cimitirului va fi de 20 de lei/an.

Plata acestor taxe se va efectua anual, direct la casieria Administrației Cimitirelor din Municipiul Călărași. Totuși, începând cu anul 2024, neplata acestor taxe sau executarea cu întârziere a acestor obligații va atrage aplicarea unor penalități de întârziere.

Aceste penalități vor reprezenta un procent de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculat începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

De asemenea, suma datorată va fi actualizată anual cu rata de inflație INS, asigurând astfel corelarea cu evoluția economică și menținerea echității în plata acestor taxe.

Continue Reading
La Top