URMĂREȘTE-NE

SĂNĂTATE

NEMULȚUMIRI ÎN SISTEMUL SANITAR. AFLĂ CARE SUNT SOLICITĂRILE FEDERAȚIEI “SOLIDARITATEA SANITARĂ”

Nemulțumirile în sistemul sanitar continuă. Astfel ”Solidaritatea Sanitară” a transmis printr-un comunicat de presă solicitările și forma care trebuie transpusă prin modificarea ”ordonanței amăgirilor”!

Orice abatere de la această formă constituie o încălcare a drepturilor angajaților din sănătate. Modificările la O.U.G. nr. 63/2023 propuse de Federația ”Solidaritatea Sanitară” (ordonanța pentru care membrii ”Solidaritatea Sanitară” au protestat pentru a fi modificată și a deveni aplicabilă):

I. Drepturile salariale prevăzute în actuala lege a salarizării (legea nr. 153/2017):

(1) Începând cu data de 1 septembrie 2023 angajații din sănătate, prevăzuți în anexa nr. II din legea nr. 153/2017, beneficiază de:

a) acordarea integrală a drepturilor prevăzute la:

-(a.1) art. 1, alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II din legea nr. 153/2017 (sporul pentru activitatea prestată în ture);

-(a.2) art. 2, din Cap. II al Anexei nr. II din legea nr. 153/2017 (sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează).

b) creșterea cu 25% față de nivelul de la 1 ianuarie 2018 a drepturilor prevăzute la art. 3, alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II din legea nr. 153/2017 (creșterea tarifului orar al gărzilor suplimentare normei de bază); majorarea se aplică și personalului sanitar cu pregătire superioară care efectuează doar gărzi, fără a avea încheiat un contract individual de muncă pentru o funcție de bază.

c) Începând cu data de 1 septembrie 2023 personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv din direcțiile de sănătate publică, care ocupă funcțiile de asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, tehnician dentar, soră medicală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 500 lei.

d) Începând cu data de 1 septembrie 2023 indemnizația de hrană este exclusă din limita de 30% aplicabilă sporurilor și indemnizațiilor.

e) Drepturile prevăzute la punctele (1), (2) și (3) vor fi acordate prin:a. Modificarea art. I din OUG nr. 168/2022, la care se introduc următoarele aliniate:(5.1) Prin derogare de la prevederile alin. (5) începând cu 1 septembrie 2023 pentru personalul din sectorul public de sănătate cuantumul sporurilor pentru activitatea prestată în ture și al sporurilor acordate pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează se acordă conform prevederilor art. 1, alin. (1) și art. 2 din Cap. II al Anexei nr. II din legea nr. 153/2017.

(5.2) Prin derogare de la prevederile alin. (5) începând cu 1 septembrie 2023 personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, prevăzut la art. 3, alin. (1) din Cap. II al Anexei nr. II din legea nr. 153, beneficiază de o creștere a tariful orar cu 25% față de nivelul stabilit la 1 ianuarie 2018.

De aceeași majorare beneficiază și personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează doar gărzi, fără a avea încheiat un contract individual de muncă pentru o funcție de bază.

(8) Cuantumul indemnizaţiilor de hrană acordate conform alin. (6) personalului din cadrul instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

b. Modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. I al OUG nr. 63/2023, respectiv prin modificarea în mod corespunzător a alin. (1), din art. 3^1, cap. II, Anexa nr. 2, din legea nr. 153/2017, după cum urmează:

Articolul 3^1 (1)

Începând cu data de 1 septembrie 2023, personalul din unitățile sanitare publice, inclusiv din direcțiile de sănătate publică, care ocupă funcțiile de asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, tehnician dentar, soră medicală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 500 lei, se arată în comunicatul de presă.

Continue Reading
La Top