URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

MODIFICARI PRIVIND PLATA CONCEDIULUI DE MATERNITATE

Au avut loc schimbări semnificative privind plata concediilor de maternitate, pentru a crea un echilibru în sistemul de sănătate. Venitul pe care îl poate încasa un asigurat, care a aplicat pentru concediu de maternitate, nu poate fi mai mare de 3 salarii minime pe economie, în funcție de veniturile fiecaruia. Concediul de maternitate este plătit dintr-un fond de asigurări de sănătate sau de asigurări sociale, iar angajata poate primi o indemnizație lunară în timpul concediului.

“Modificarea cea mai importantă apărută în ultima perioadă apare la toate persoanele care nu sunt salariați sau asimilați salariaților și care au avut, au și vor avea dreptul să încheie contracte directe cu Casa de Sănătate, pentru a beneficia de plata unor certificate medicale. Vorbim de toate categoriile de certificate medicale, dar importanța deosebită este dată de certificatele medicale date pentru maternitate. Până într-o anumită perioadă coantumul venitului pe care-l putea declara fiecare persona care se asigura printr-un astfel de contract era de până la 12 salarii minime pe econoimie, indiferent de tipul de concediu medical, ulterior, pentru concediul medical de maternitate coantumul a rămas până la 12 salarii minime pe economie, iar pentru celelate categorii de certificat de concediu medical până la 3 salarii minime pe economie. Unde apare modificarea? În acest moment, și pentru certificatele medicale pentru maternitate coantumul venitului, care este trecut în contractul nostru și în funcție de care se va face plata de către noi, nu poate depășii 3 salarii minime pe economie. De ce a apărut această modificare? Fiindcă au fost persoane neasigurate, care au făcut plată minimă, fie sunt persoane care sunt asigurate cu profesie liberală, ale căror venituri erau mult mai mici decât 12 salarii minime. Prin această modificare se va face un echilibru și o echitate în sistem, se va face în funcție de veniturile fiecăruia.” -a declarat, pentru Canal Sud, Silviu Drăgan, Director General al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Călărași.

Continue Reading
La Top